Strona główna

STOMATOLOGIA WSPÓŁCZESNA / CONTEMPORARY DENTISTRY – jedno z pierwszych stomatologicznych czasopism naukowo-zawodowych utworzonych po roku 1990 i wydawanych na poziomie standardów europejskich. Indeksowane w d. MNiSW, punktowane w bazie Index Copernicus i uwzględniane w Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz jako literatura uzupełniająca do studentów stomatologii. Ukazuje się sześć razy w ciągu roku (sześć numerów) nakładem wydawnictwa medycznego Med Tour Press International Sp. z o.o., wydawcy literatury stomatologicznej – czasopism, podręczników, książek zawodowych, monografii, wydawnictw nietypowych.

O Stomatologii Współczesnej
prenumerata