O wydawcy

Medtourpress_shop

Powstała w 1991 roku oficyna od wielu lat wydaje literaturę naukową i zawodową dla lekarzy stomatologów (czasopisma, monografie, wydawnictwa nietypowe, m.in. od 1993 roku Kalendarz Stomatologiczny) oraz podręczniki dla studentów oddziałów stomatologicznych uczelni medycznych.

Med Tour Press International od 1994 roku jest wydawcą czasopisma „Stomatologia Współczesna” (w ciągu roku sześć numerów), indeksowanego w MNiSW, w bazie Index Copernicus i w Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Na łamach „Stomatologii Współczesnej” publikowane są artykuły związane z rozwojem wiedzy stomatologicznej i medycznej, postępem technicznym, oceny i procedury kliniczne, opisy współczesnych metod profilaktyki, diagnozowania i leczenia, a także bieżące informacje z życia środowiska zawodowego.

Wydawnictwo współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i akademickimi, stowarzyszeniami lekarzy stomatologów. Prezentujemy również wybrane artykuły drukowane wcześniej w „Stomatologii Współczesnej” na gościnnych stronach internetowych www.portaldentystyczny.pl.

Z wieloma stowarzyszeniami wiąże nas bliska współpraca, m.in. z powstałym niedawno Polskim Towarzystwem Periodontologicznym.

Med Tour Press jest także organizatorem kursów i szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów w kraju i za granicą oraz patronem medialnym wielu imprez targowych, konferencji i zjazdów stomatologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą oraz udziału w prezentowanych szkoleniach i wyjazdach.

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska naszej redakcji podczas imprez stomatologicznych.