Redakcja / Editorial Staff

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY / HONORARY EDITOR-IN-CHIEF:

prof. dr hab. med. Jan Trykowski

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

dr n. med. Juliusz Minakowski

SEKRETARZ REDAKCJI – EDITORIAL SECRETARY:

dr n. med. Wiesław Krajewski

REDAKTOR PROWADZĄCY / EXECUTIVE EDITOR:

dr n. med. Wiesław Krajewski

REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS:

lek. dent. Zuzanna Bogacz – język angielski
Anna Z. Minakowska – język angielski                                                                                                                                              mgr  Grażyna Wołujewicz – język polski

REDAKTORZY TEMATYCZNI / ASSOCIATE EDITORS:

dr n. med. Justyna Grudziąż – Sękowska (promocja zdrowia – health promotion)
dr hab. Małgorzata Knaś, prof. ANSŁ  (farmakologia, farmakoterapia – pharmacology, pharmacotherapy)
prof. dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka (protetyka stomatologiczna – dental prosthetics)
dr hab. n. med. Jan Kowalski
(periodontologia, chor. błony śluzowej jamy ustnej – periodontics, diseases of the oral mucose)
dr n. med. Wiesław Krajewski (stomatologia zachowawcza, pedodoncja – conservative dentistry, pedodontics)
dr n. med. Łukasz Pałka (implantologia, chirurgia stomatologiczna – implantology, dental surgery)
dr n. med. Beata Penar-Zadarko (promocja zdrowia, profilaktyka stomatologiczna – health promotion, dental prophylaxis)
dr n. med. Jacek Putz (zdrowie publiczne – public health)
dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk  (ortodoncja – orthodontics)
dr n. med. Tomasz Staniowski (endodoncja – endodontics)
dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński (epidemiologia – epidemiology)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICAL ADVISOR:

dr Dariusz Minakowski

REDAKCJA GRAFICZNA I SKŁAD / GRAPHIC DESIGNER AND PHOTO EDITOR:

SAROprojekt Olga Saracen, FB: facebook.com/SAROprojekt

MARKETING, REKLAMA I SPRZEDAŻ / MARKETING, ADVERTISEMENT AND SALES:

Anna Nocoń