sierpień 2019

 • Stomatologia Współczesna nr 2/2013
  Stomatologia Współczesna NR 2/2013   Stan zdrowia jamy ustnej żołnierzy X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie The state of oral cavity health of soldiers serving at 10th rotation in the Polish Military Contingent in Afghanistan Z Poradni Dentystycznej Centralnej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2013
  Stomatologia Współczesna NR 1/2013   A finite element study of the mandible biomechanics: simulation on patient – specific mandible under specific occlusal conditions Ocena biomechaniki żuchwy metodą elementów skończonych: symulacja na pacjentach – określona żuchwa w określonych warunkach zgryzowych From...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 6/2012
  Stomatologia Współczesna NR 6/2012   Występowanie patogenicznych bakterii w jamie ustnej pacjentów leczonych ortodontycznie wymagających zabiegu chirurgicznego Occurrence of pathogenic bacteria in the oral cavity of the orthodontic patients requiring surgical treatment Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2012
  Stomatologia Współczesna NR 5/2012   Wiedza na temat profilaktyki chorób jamy ustnej kobiet ciężarnych – część I. Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży Knowledge about oral disease prevention pregnant woman – part I. Dental care of pregnant woman Z Zakładu...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2012
  Stomatologia Współczesna NR 4/2012   Porównanie Porównanie cech i właściwości fizycznych zamków samoligaturujących i zamka konwencjonalnego Comparison of physical characteristics of self–ligating and conventional brackets Z Zakładu Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr n. med. Adam...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2012
  Stomatologia Współczesna NR 3/2012   Zdrowie jamy ustnej w Polsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Orral health in Poland at the turn of the first and the second decade of the twenty–first century Z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2012
  Stomatologia Współczesna NR 2/2012   Ozdabianie jamy ustnej biżuterią nazębną Decorating the oral cavity with dental jewellery Z Prywatnej Praktyki – lek. dent. Magdalena Mańkowska Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” – prof. dr hab. n. med. Jan...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2012
  Stomatologia Współczesna NR 1/2012   Ocena wierzchołkowej resorpcji korzeni zębów po leczeniu ortodontycznym za pomocą aparatów stałych Evaluation of apical root resorption after orthodontic treatment with fixed appliances Z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - lek. dent. Renata Brudnicka...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 6/2011
  Stomatologia Współczesna NR 6/2011   Wiedza pacjentów na temat wpływu wapnia na stan zdrowia zębów The knowledge of patients about the influence of calcium onteeth health   Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr M. Pirogowa...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2011
  Stomatologia Współczesna NR 5/2011   Ocena zależności pomiędzy stopniem kontroli cukrzycy typu II a wybranymi parametrami stanu tkanek przyzębia Relationship between diabetes mellitus type 2 control and selected periodontal parameters Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS Warszawskiego Uniwersytetu...
  więcej