Archiwum

Stomatologia Współczesna nr 2/2022
Stomatologia Współczesna nr 2, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z niedosłuchem Anita Śmiech, Joanna Szczepańska JAKOŚĆ ŻYCIA Ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi Joanna Karaś-Dąbrowska PRACE KAZUISTYCZNE ORTODONCJA...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 1/2022
Stomatologia Współczesna nr 1, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA ESTETYCZNA Biżuteria nazębna w opinii studentów stomatologii Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Maria Borysewicz-Lewicka PERIODONTOLOGIA Zależność między wybranymi czynnikami ryzyka a stanem tkanek wokół implantów i zębów własnych Magdalena Jaszczak-Małkowska, Ewa Grabowska, Bartłomiej Górski, Renata Górska PRACE PRZEGLĄDOWE PROTETYKA...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 6/2021
Stomatologia Współczesna nr 6, 2021 Treść PRACE NAUKOWO-BADAWCZE PROTETYKA Opracowanie zębów pod korony metalowo-ceramiczne w porównaniu do prawidłowego wzorca Aneta Januszewska, Beata Dejak PRACE KAZUISTYCZNE ORTODONCJA Rzadkie przypadki wrodzonej agenezji pierwszego i drugiego trzonowca stałego – reportaż kliniczny Ewa Reczek ORTODONCJA Dodatkowy siekacz w żuchwie...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 5/2021
Stomatologia Współczesna nr 5, 2021   Treść PRACE NAUKOWO-BADAWCZE PERIODONTOLOGIA Status periodontologiczny jako wskaźnik prognostyczny w udarze niedokrwiennym mózgu Patryk Bober, Anna Kowalska PROTETYKA Porównanie wybranych własności mechanicznych dentystycznych stopów chromowo-kobaltowych wytworzonych technologią odlewniczą i metodą SLM Igor Wojciechowski, Mariusz Pryliński PERIODONTOLOGIA Experimental Study of...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 4/2021
Stomatologia Współczesna nr 4, 2021 PRACE PRZEGLĄDOWE PROTETYKA Wpływ przetopów i procedur odlewniczych na własności mechaniczne dentystycznych stopów chromowo-kobaltowych w kontekście ponownego ich wykorzystania - przegląd piśmiennictwa Igor Wojciechowski, Mariusz Pryliński ZASTOSOWANIE LEKU Możliwości zastosowań toksyny botulinowej w stomatologii - na podstawie piśmiennictwa Justyna Chmielewska-Więcek...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 3/2021
Stomatologia Współczesna nr 3, 2021 PRACE NAUKOWO-BADAWCZE PERIODONTOLOGIA Stan dziąseł i nawyki higieniczne nastoletnich pacjentek z zespołem policystycznych jajników w zależności od występowania nadmiernej masy ciała Natalia Wendland, Justyna Opydo-Szymaczek, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier PRACE KAZUISTYCZNE PROFILAKTYKA Objawy krzywicy hipofosfatemicznej w obrębie jamy ustnej oraz...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 1-2/2021
Stomatologia Współczesna nr 1-2, 2021 100 lat Warszawskiej Stomatologii Akademickiej Wpływ powtórnego procesu topienia na twardość dentystycznego stopu chromowo-kobaltowego Igor Wojciechowski, Mariusz Pryliński Potrzeba edukacji stomatologicznej w przedszkolach - ocena nauczycieli Kinga Andrysiak, Karolina Gerreth, Danuta Staszewska-Kryślak, Maria Borysewicz-Lewicka Rekonstrukcja protetyczna pojedynczego siekacza centralnego -...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 5-6/2020
Stomatologia Współczesna nr 5-6, 2020 Badanie metalograficzne oraz analiza składu chemicznego po powtórnych przetopach dentystycznego stopu chromowo-kobaltowego Igor Wojciechowski, Mariusz Pryliński Ocena poziomu lęku związanego z pandemią SARS-CoV-2 wśród polskich studentów stomatologii i lekarzy stażystów Magdalena Papuga, Marcelina Koteluk, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, Tomasz Staniowski Stomatologiczne zabiegi...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 4/2020
Stomatologia Współczesna nr 4, 2020 Stres towarzyszący studentom podczas leczenia stomatologicznego pacjentów pediatrycznych Karolina Gerreth, Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Maria Borysewicz-Lewicka Zachowawcze podejście do odbudowy zębów trzonowych leczonych endodontycznie - opis przypadku Anna Gietka, Justyna Grudziąż-Sękowska, Piotr Rożniatowski Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi młodocianej pacjentki chorej na cukrzycę...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 2-3/2020
Stomatologia Współczesna nr 2-3, 2020 7 Badanie poziomu bólu oraz komfortu pacjentów poddawanych znieczuleniu z wykorzystaniem systemu TheWand™ Marcelina Koteluk, Magdalena Papuga, Barbara Krzywiecka, Tomasz Staniowski, Urszula Kaczmarek 13 Alkohol i palenie papierosów jako zachowania antyzdrowotne wśród studentów stomatologii Karolina Gerreth, Renata Śniatała, Katarzyna Miądowicz-Owczarzak,...
więcej