Archiwum

Stomatologia Współczesna nr 1/2018
Stomatologia Współczesna NR 1/2018     Starcie erozyjne zębów u niepełnosprawnych dzieci  Erosive tooth wear in disabled children  Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Anna Pantelewicz – doktorant, lek. dent. Aneta Witt-Porczyk, lek. dent. Anna Dąbrowska-Gontarczyk Słowa kluczowe: tooth wear index (TWI), ubytki...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 6/2017
Stomatologia Współczesna NR 6/2017     Porównanie wiedzy prozdrowotnej rodziców dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek i dzieci zdrowych, mającej wpływ na stan zdrowia jamy ustnej  Comparison of pro-health knowledge of parents of children with chronic kidney disease and healthy children affecting the state of...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 4-5/2017
Stomatologia Współczesna NR 4-5/2017     Clinical efficacy of autologous bone grafts and xenogenous bone materials in patients with the jaw bone defects Kliniczna skuteczność autologicznych przeszczepów kości oraz ksenogennych materiałów u pacjentów z defektami kości szczękowych From Centre of Maxillofacial Surgery and Stomatology, Kiev...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 3/2017
Stomatologia Współczesna NR 3/2017     Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne w zakresie zdrowia jamy ustnej osób 15-letnich z województwa mazowieckiego Factors influencing oral health related behavior of 15-year-old youth in Mazovia Province Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Małgorzata Dudek, dr n....
więcej
Stomatologia Współczesna nr 2/2017
Stomatologia Współczesna NR 2/2017     Uwalnianie jonów fluorkowych z kompozytu typu bulk fill do różnych środowisk w warunkach in vitro Fluoride release from bulk fill resin composite to different environments – in vitro study Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 1/2017
Stomatologia Współczesna NR 1/2017     Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego Periodontal status of patients after acute myocardial infarction Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Magdalena Sulewska, dr n. med. Ewa Duraj,...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 6/2016
Stomatologia Współczesna NR 6/2016     The frequency of morphological changes in periodontal tissues and their correlation dependences in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment Częstość zmian morfologicznych w tkankach przyzębia i ich korelacyjne zależności u pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia po kombinowanym...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 5/2016
Stomatologia Współczesna NR 5/2016     Effect of non-surgical treatment of periodontitis on CRP and fibrinogen levels in patients with coronary artery disease Wpływ leczenia niechirurgicznego choroby przyzębia na poziomy CRP i fibrynogenu u pacjentów z chorobą wieńcową From Department of Periodontology and Oral Diseases...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 4/2016
Stomatologia Współczesna NR 4/2016   Wiedza prozdrowotna rodziców dzieci uczęszczających do żłobków Pro-health knowledge of parents of children attending nurseries Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Katedry i Zakładu, dr...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 3/2016
Stomatologia Współczesna NR 3/2016   Analysis of morphological changes of periodontal tissues in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment Analiza morfologicznych zmian w tkankach przyzębia u pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia w trakcie skojarzonego leczenia chirurgicznego From P.L. Shupyk National Medical Academy of...
więcej