Archiwum

Stomatologia Współczesna nr 3/2019
Stomatologia Współczesna nr 3, 2019 8 Leczenie endodontyczne trójkanałowego drugiego stałego zęba przedtrzonowego szczęki – opis przypadku Ilona Mariańska Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lek. dent. Ilona Mariańska Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek 12 Wczesna diagnostyka przednowotworowa zmian błony śluzowej...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 2/2019
Stomatologia Współczesna nr 2, 2019 8 Subiektywna i kliniczna ocena stanu higieny jamy ustnej u pacjentów leczonych periodontologicznie Iwona Olszewska-Czyż, Beata Barankiewicz, Zuzanna Oruba, Maria Chomyszyn-Gajewska Z Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie dr n. med. Iwona...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 1/2019
Stomatologia Współczesna nr 1/2019 8 Porównanie intensywności erozji zębów i uwarunkowania ich występowania oraz stanu zdrowia jamy ustnej u dorosłych z rejonów Dolnego Śląska i Göppingen Urszula Kaczmarek, Kamilla Aftahi Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab....
więcej
Stomatologia Współczesna nr 3-4/2018
Stomatologia Współczesna NR 3-4/2018     Clinical efficacy of autologous bone grafts and xenogenous bone materials in patients with the jaw bone defects Kliniczna skuteczność autologicznych przeszczepów kości oraz ksenogennych materiałów u pacjentów z defektami kości szczękowych From Centre of Maxillofacial Surgery and Stomatology, Kiev...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 2/2018
Stomatologia Współczesna NR 2/2018     Evaluation of the prognostic significance of G894T polymorphism of eNOS gene, G308A of TNF-α gene and I/D of ACE gene in young people (18-25 years) in the onset of periodontal disease Ocena znaczenia rokowniczego polimorfizmu G894T genu eNOS, G308A...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 1/2018
Stomatologia Współczesna NR 1/2018     Starcie erozyjne zębów u niepełnosprawnych dzieci  Erosive tooth wear in disabled children  Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Anna Pantelewicz – doktorant, lek. dent. Aneta Witt-Porczyk, lek. dent. Anna Dąbrowska-Gontarczyk Słowa kluczowe: tooth wear index (TWI), ubytki...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 6/2017
Stomatologia Współczesna NR 6/2017     Porównanie wiedzy prozdrowotnej rodziców dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek i dzieci zdrowych, mającej wpływ na stan zdrowia jamy ustnej  Comparison of pro-health knowledge of parents of children with chronic kidney disease and healthy children affecting the state of...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 4-5/2017
Stomatologia Współczesna NR 4-5/2017     Clinical efficacy of autologous bone grafts and xenogenous bone materials in patients with the jaw bone defects Kliniczna skuteczność autologicznych przeszczepów kości oraz ksenogennych materiałów u pacjentów z defektami kości szczękowych From Centre of Maxillofacial Surgery and Stomatology, Kiev...
więcej
Stomatologia Współczesna nr 3/2017
Stomatologia Współczesna NR 3/2017     Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne w zakresie zdrowia jamy ustnej osób 15-letnich z województwa mazowieckiego Factors influencing oral health related behavior of 15-year-old youth in Mazovia Province Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Małgorzata Dudek, dr n....
więcej
Stomatologia Współczesna nr 2/2017
Stomatologia Współczesna NR 2/2017     Uwalnianie jonów fluorkowych z kompozytu typu bulk fill do różnych środowisk w warunkach in vitro Fluoride release from bulk fill resin composite to different environments – in vitro study Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego...
więcej