Stomatologia Współczesna nr 1/1999

Stomatologia Współczesna

NR 1/1999

Znieczulenia miejscowe w stomatologii
Local anaesthesia in dentistry

dr n. med. Sławomir Pąsiek, Zakład Protetyki IS AM w Łodzi
dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: znieczulenie miejscowe, neuron, teorie znieczulania

Praca o charakterze poglądowym omawia różne zagadnienia dotyczące znieczulenia mijscowego w stomatologii. Jej celem jest przedstawienie w zwięzły sposób zagadnień dotyczących m.in. historii środków znieczulających, teorii ich działania, farmakokinetyki najczęściej stosowanych środków znieczulających oraz środków obkurczających naczynia krwionośne. Wskazano również na różnorodność sposobów wykonywania znieczuleń miejscowych oraz wykorzystanie środków znieczulających w zależności od rodzaju zabiegu i stanu pacjenta.

Key words: local anaesthesia, neuron, theories of anaesthesia

The review article deals with different problems concerning local anaesthesia used in dentistry. The aim of the paper was to present in a brief way the history of anaesthetics, the theory on their activity and pharmakinetics of the most frequently used anaesthetic agents and vasoconstrictors. The variety of local anaesthetic methods and the application of anaesthesia according to the patient and the type of procedure are discussed.

 

Leczenie zachowawcze przemieszczonych zębów w periodontopatiach
Conservative treatment of migrated teeth in periodontitis

lek. stom. Witold Jurczyński, Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, wędrówka zębów, unieruchamianie

Celem pracy było wprowadzenie do łuku zębów zrotowanych lub przemieszczonych za pomocą ligatury drucianej i szyny Fiber Splint. Przedstawiono dwa przypadki – przed leczeniem oraz po założeniu ligatury i szyny Fiber-Splint.

Key words: periodontitis, migration of teeth, stabilization

The aim of the study was to apply the wire ligature and Fiber-Splint to place migrated or rotated teeth into the arch. They were fixed and splinted in the right position. Two cases, before treatment and after placing the ligature and Fiber-Splint, were presented.

 

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego w leczeniu zapaleń tkanek okołowierzchołkowych
Biostimulatory laser in the treatment of periapical lesions

dr n. med. Ewa Zakrzewska-Pysz, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu
dr n. med. Halina Kurek, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu
lek. stom. Sebastian Mazur, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Zabrzu

Słowa kluczowe: laser biostymulacyjny, leczenie, zapalenie tkanek okołowoerzchołkowych

Celem pracy było ustalenie, czy włączenie laseroterapii biostymulacyjnej do leczenia podstawowego zaostrzonych i przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych przyspieszy ustępowanie dolegliwości bólowych oraz czy spowoduje regenerację zmienionej chorobowo kości. Do biostymulacji użyto lasera półprzewodnikowego typu CTL 1202 L, u 28 pacjentówzastosowano 6 zabiegów naświetlania po 2 w tygodniu. Metodą kontaktową aplikowano energię 4J/cm2 w czsie 2 min w okolicy wierzchołka korzenia od strony przedsionka i jamy ustnej właściwej. Pozytywne wyniki działania przeciwbólowego w zaostrzonych zapaleniach tkanek okołowierzchołkowych uzyskano u 81,8% pacjentów już po pierwszym zabiegu laseroterapii. W leczeniu przewlekłych zapaleń wspomaganych biostymulacją laserową po 3 miesiącach obserwacji stwierdzono całkowitą lub znaczną regenerację kości w 82,2% przypadków.

Key words: laser biostimulation, therapy, apical periodontitis

Two groups of patients with periapical lesions were treated traditionally with calcium hydroxide or 6 by biostimulatory laser. In cases of phoenix abscess (PA) antibiotic-steroid paste or laser therapy was initiated. Beams of density 4 J/cm2 radiated by semi-conducting CTL 1202 L laser were applied sixfold, two times a week for 2 minutes on the apical region from the vestibule of oral cavity site by the contact method. The laser gave much better results in PA in abating pain symptoms than the antibiotic-steroid paste. Howewer no differences in the rate regenerationof periapical lesions were observed after 3 months.

 

Zmiany w jamie ustnej wywołane napromienianiem nowotworów głowy i szyi
Changes in the oral cavity due to irradiation of head and neck cancer

lek. stom. Dagmara Darczuk, Zakład Stomatologii ZAchowawczej Coll. Med. UJ w Krakowie

Słowa kluczowe: napromienianie nowotworów głowy i szyi, objawy uboczne

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa w pracy opisano najczęściej występujące zmiany w jamie ustnej, które mogą towarzyszyć radioterapii, mające na celu zminimalizowanie skutków ubocznych napromieniowania.

Key words: irradiation of head and neck cancer, adverse effects

Basing on the literature the most popular oral complications of head and neck irradiation were described. Emphasis was placed on appropriate management of the patient before, during and after irradiation in order to minimize the adverse effects of radiation.

 

Cylindryczne, wewnątrzkostne implanty VNI z biologicznie sprawdzonego, technicznie czystego tytanu Poldi Titan 45
VNI cylindrical endosseous implants from biologically tested, technically pure Poldi Titan 45 titanium

dr Jiri Vanek, ordynator II Kliniki Stomatologicznej Wydziały Lekarskiego Uniwersytetu Masaryka, Brno

Słowa kluczowe: tytan, implant cylindryczny, nadbudowa protetyczna

Autor prezentuje cylindryczne wewnątrzkostne implanty VNI wyprodukowane, zarejestrowane i klinicznie używane w Republice Czeskiej i na Słowacji. Implanty te są wyprodukowane z technicznie czystego tytanu Poldi Tytan 45. Mają szeroką skalę zastosowania od uzupełniania pojedynczych braków zębów, poprzez duże braki, do całkowitego bezzębia. Przeprowadzona według zaleceń FDI ocena testów biologicznych z czystym technicznie tytanem Poldi Tytan 45 dowiodła, że materiał ten jest przydatny do przygotowania implantów dentystycznych i uzupełnień protetycznych.

Key words: titanium, cylindrical implant, prosthetic restoration

In the paper is presented VNI cylindrical endosseous implants made, registered and used in Czechy and Slovakia. The implants are produced from technically pure titanium Poldi Titan 45. The evaluation of biological tests has shown it be good material for dental implants and prosthetic restorations.

 


Ocena higieny jamy ustnej i stanu przyzębia dzieci 12-letnich ze szkół łódzkich
An assessment of oral hygiene and periodontal atatus in 12 year old children from schools in Łódź

dr n. med. Joanna Szczepańska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: dzieci, higiena jamy ustnej, stan przyzębia

Celem badań była ocena higieny jamy ustnej i stanu przyzębia u dzieci 12-letnich. Potrzeby lecznicze w zbadanej populacji kształtują się następująco: TNo – nie wymaga leczenia (8,7%); TN1 – potrzeba propagowania oświaty zdrowotnej (78,9%); TN2 – potrzeba oświatowo-zdrowotna i profilaktyczna – scaling (12,4%)

Key words: children, oral hygiene, periodontal status

The aim of the study was the assessment of oral hygiene and periodontal status in 12 year old children. The treatment needs of the examined population were as follows: TNo – do not need any treatment (8,7%); TN1 – require health education (78,9%); TN2 – potrzeba oświatowo-zdrowotna i profilaktyczna – scaling (12,4%).

 

Światowy Kongres Dentystyczny FDI 98
World Dental Congress FDI 98

 

Leopold Wagner

 

W dniach 7-12 października 1998 r. w Barcelonie odbył się 86 Światowy Kongres Dentystyczny pod honorowym patronatem króla Hiszpanii Juana Carlosa I. Kongresowi towarzyszyła wystawa materiałów i urządzeń dentystycznych.

 

Uwalnianie fluoru z czterech materiałów złożonych – wyniki pięcioletnich badań
Fluoride release of four reinforced composite resins – a five year study

Brett Cohen, Mark K. Pagnillo, Allan S. Deutsch, Barry Lee Musikant – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Próchnica wtórna jest najczęstszym powodem uszkodzenia odbudowanych struktur zęba. Częstotliwość jej występowania może być znacznie ograniczona przez zastosowanie do odbudowy materiałów uwalniających fluor. Istnieje obecnie wiele materiałów stomatologicznych uwalniających fluor, takich jak cementy krzemianowe, cementy szklano-jonomerowe, hybrydowe cementy szklano-jonomerowe oraz materiały złożone na bazie żywic.W niniejszym opracowaniu poddano testom dwa rodzaje materiałów złożonych na bazie żywic, zawierających fluor o dużej lepkości oraz dwa rodzaje materiałów o małej lepkości.

The purpose of this study was to record the fluoride released measured parts per million of four fluoride composite resins. Four fluoridated composites were separated into four groups. Two composites resins with high viscosity were core materials. Ti-Core with titanium (group I) and Ti-Core Natural (group 2) and the other two resins studied were low viscosity post cements Flexi-Flow cement with titanium (group 3) and Flexi-Flow Natural (group 4). The fluoride release was studied in each condition. Fluoride release was measured for 260 weeks (5 years).The ANOVA analysis released a significant statistical interaction between group and week (p < 0.0001). Further analysis showed that the average weekly for Ti-Core with titanium and Ti-Core Natural differed from both Flexi-Flow Natural and Flexi-Flow with titanium, witch were not different from one another. Ti-Core with titanium (Group 1) and Ti-Core Natural (Group 2) released a greater amount of fluoride than Flexi-Flow with titanium (Group 3) and Flexi-Flow Natural (Group 4). The fluoride released from these fluoridated resin composites are similar to reported ranges of other fluoride releasing dental restoration materials.

 


Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Akademii Pierre`a Faucharda
Report from the meeting of the Polish Division of the Pierre Fauchard Academy

 

Sekretarz Sekcji Polskiej A.P.F. prof. dr. hab. Jadwiga Banach, przewodniczący Sekcji Polskiej A.P.F. prof. dr hab. Zbigniew Jańczuk

 

Zebranie odbyło się w Oddziale Łódzkim Polskiej Akademii Nauk w dniu 10.09.98 r. Otworzył je, witając wszystkich członków, przewodniczący A.P.F. prof. Zbigniew Jańczuk.

 

Konferencja w Warszawie
Conference in Warsaw

 

J.M.

Około 300 lekarzy stomatologów z całego kraju, w tym przede wszystkim członkowie Sekcji Polskiej IAP, uczestniczyło w konferencji, która odbyła się 28 listopada ub. roku w hotelu Marriot w Warszawie. Organizatorem spotkania były firmy – Biora AB ze Szwecji i Medilab Sp. z o.o., jej tematem zaś – największe osiągnięcia naukowe i praktyczne w dziedzinie sterowanej regeneracji tkanek przyzębia, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania preparatu Emdogain.

 

KLUB STOMATOLOGÓW W ŚWIECIE. Spotkanie i Konferencja w Toronto
THE DENTIST`S CLUB OVERSEAS. Meeting and Conference in Toronto

 

Juliusz Minakowski

 

W trzeciej dekadzie października ub. roku na zaproszenie Sci Can Co. z Toronto przebywała w Kanadzie, w prowincji Ontario, 16-osobowa grupa członków Klubu Stomatologów. Organizatorami imprezy byli: Klub, Wydawnictwo Med Tour Press oraz redakcja czasopisma „Stomatologia Współczesna”.

 


KLUB STOMATOLOGÓW W ŚWIECIE. Szkolenie w Mombasie
THE DENTIST`S CLUB OVERSEAS. Training in Mombasa

 

Juliusz Minakowski

W grudniu ob.r. 20-osobowa grupa lekarzy, głównie dentystów – członków Klubu Stomatologów uczestniczyła w egzotycznym wyje?dzie do Kenii. Wyjazd został zorganizowany za pośrednictwem African Safari Club z siedzibą w Szwajcarii.

 

IV Targi Stomatologiczne EXPODENT `98. IV Toruńska Konferencja Stomatologiczna
IV Dental Trade Fair EXPODENT `98. IV Dental Conference in Toruń

 

(T.K.)

 

W dniach 13-15 listopada 1998 roku w Toruniu, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się IV Toruńska Konferencja Stomatologiczna połączona z IV Targami Stomatologicznymi EXPODENT `98.

 


Aspekty profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży w aglomeracjach miejskich – konferencja naukowa w Poznaniu

Dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosadz, dr n. med. Joanna Chłapowska

W dniu 16 października 1998 roku odbyła się w Czerniejewie koło Poznania konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Medyczną im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży) oraz Urząd Miasta Poznania (Wydział Zdrowia i Spraw Socjalnych, Oddział Zdrowia Publicznego). Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rekotor Akademii Medycznej – prof. dr hab. Janusz Gadzinowski i wiceprezydent miasta Poznania – dr Jacek Łukomski.