Stomatologia Współczesna nr 1/2020

Stomatologia Współczesna

nr 1, 2020

8 Krystalizacja śliny i łez w zespole Sjögrena – badania własne

Ewelina Szyszkowska-Kniaź,
Joanna Wysokińska-Miszczuk,
Grażyna Ginalska, Tomasz Piersiak,
Leszek Borkowski

Z Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie
dr n. med. Ewelina Szyszkowska-Kniaź
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik
Z Katedry Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska – kierownik
mgr Tomasz Piersiak
dr n. farm. Leszek Borkowski

15 Opinia pielęgniarek na temat swojej wiedzy dotyczącej zdrowia jamy ustnej

Maria Borysewicz-Lewicka, Joanna Chłapowska,
Katarzyna Miądowicz-Owczarzak,
Karolina Gerreth

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – Kierownik Katedry i Kliniki Z Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Karolina Gerreth
dr n. med. Joanna Chłapowska
mgr Katarzyna Miądowicz-Owczarzak
dr hab. n. med. Karolina Gerreth

19 Sukces terapeutyczny dwuseansowego leczenia górnego przedtrzonowca z rozległą zmianą zapalną – opis przypadku

Magdalena Kapica,
Justyna Grudziąż-Sękowska, Magda Mazurek

Z Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
Kierownik Zakładu dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
lek. dent. Magdalena Kapica
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
lek. dent. Magda Mazurek

23 Ząb bliźniaczy – opis przypadku

Magda Giers-Kryczenkow,
Alina Wrzyszcz-Kowalczyk,
Iwona Grażyna Przywitowska,
Dagmara Piesiak-Pańczyszyn

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
lek. dent. Magda Giers-Kryczenkow – rezydent
dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk
dr n. med. Iwona Grażyna Przywitowska
lek. dent. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn

28 Opieka gerontologiczna – ważnym elementem polityki zdrowotnej w dobie starzejących się społeczeństw

Jacek Putz, Jacek J. Pruszyński

Z Zakład Geriatrii i Gerontologii Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
dr n. med. Jacek Putz – Kierownik Zakładu
dr n. med. Jacek J. Pruszyński

32 Wyzwania w leczeniu MIH w zależności od stopnia zawansowania

Dr Nina Zeitler – studiowała stomatologię na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg (Niemcy) w latach 1996-2003.

35 Prof. dr hab. Maciej Romanowicz – wspomnienie
Beata Dejak

36 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego