Stomatologia Współczesna nr 2-3/2020

Stomatologia Współczesna

nr 2-3, 2020

7 Badanie poziomu bólu oraz komfortu pacjentów poddawanych znieczuleniu z wykorzystaniem systemu TheWand™
Marcelina Koteluk, Magdalena Papuga, Barbara Krzywiecka, Tomasz Staniowski, Urszula Kaczmarek

13 Alkohol i palenie papierosów jako zachowania antyzdrowotne wśród studentów stomatologii
Karolina Gerreth, Renata Śniatała, Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Maria Borysewicz-Lewicka

18 Technika dokoronowego przesunięcia płata wraz z przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej w pokrywaniu pojedynczej recesji dziąsła
Weronika Miazga-Rychlik, Szymon Chełstowski, Bartłomiej Górski

23 Wybrane metody pourazowej rekonstrukcji złamania w obrębie dna oczodołu
Michał Perkowski, Andrzej Kołciuk, Paweł Jaromir Zawadzki

29 Zdrowie jamy ustnej pacjentów po udarze mózgu
Piotr Gerreth, Karolina Gerreth, Katarzyna Hojan

33 Logistyka opracowania planu leczenia ortodontycznego metodą nakładową w ramach współpracy lekarz dentysta – specjaliści z K-Line
Ryszard Łobodziński, Małgorzata Kiernicka, Monika Żbikowska, Joanna Wysokińska-Miszczuk

44 Sukces estetyczny bez ingerencji w tkanki zęba
Waldemar Osypiuk, Karolina Raczkowska, Joanna Dychus-Duczmal

50 Rozważania dotyczące optymalnej odbudowy zębów z perforacją
Autorstwa Georga Benjamina, Niemcy

54 Dydaktyka w Katedrze Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w czasie pandemii COVID-19
Karolina Gerreth

56 Obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w Poznaniu
Karolina Gerreth, Lidia Zowczak

59 V Konferencja naukowo-szkoleniowa stomatologii dziecięcej
Oprac. MM

61 Nowe podręczniki akademickie

63 Targi Krakdent już we wrześniu

65 3. Warsaw Dental Medica Show

67 Regulamin ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”