ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Medtourpress_orcid

ORCID – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów  i współautorów publikacji naukowych i akademickich

ORCID to cyfrowy identyfikator, który służy do odnalezienia naukowca w zasobach elektronicznych.
To dzięki niemu można szybko zidentyfikować dorobek naukowy konkretnej osoby, uprościć procedurę
rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców i przy składaniu wniosków grantowych.
Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową wynika
z Konstytucji dla Nauki. Zgodnie z jej przepisami, jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone
w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji, również tej, która zostanie
przeprowadzona w 2021 roku.
Aby numer ORCID został wysłany do rejestru pracowników w POL-on, do konta PBN należy podłączyć
również profil POL-on. Synchronizacja tych trzech systemów da możliwość:
1. Zaimportować publikacje z ORCID do PBN (oraz za zgodą autora – z PBN do ORCID),
2. Pobrać dyscypliny autorów z POL-on, co pozwoli przypisać publikacje do odpowiednich dyscyplin,
3. Wysłać numer ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on.

Jak uzyskać ORCID ID za pośrednictwem PBN?

1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam
należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
4. Wyświetli się okno systemu ORCID, w którym należy wybrać opcję „Register now”.
5. Należy wypełnić obowiązkowe pola formularza i kliknąć „Register”, a następnie zaakceptować
autoryzację systemu PBN wybierając przycisk „Authorize” – dzięki temu po rejestracji ORCID iD
zostanie automatycznie powiązany z kontem użytkownika w PBN.
6. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana prośba o aktywację konta. Po jej
dokonaniu profil ORCID jest gotowy (można się logować na stronie tego systemu i uzupełnić tam
informacje o sobie).
7. Po aktywacji, nowo zarejestrowany numer ORCID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

Jak powiązać konto w PBN z istniejącym kontem w ORCID?

1. Należy zalogować się na swoje konto użytkownika w systemie PBN.
2. W prawym górnym rogu należy kliknąć na swoje imię i nazwisko, a następnie wybrać „Twój profil”.
3. W zakładce „Twój profil” po prawej stronie ekranu znajduje się sekcja „Połączone konta” – tam
należy wybrać przycisk „Stwórz lub podłącz ORCID ID”.
4. Wyświetli się okno logowania systemu ORCID gdzie należy wprowadzić dane swojego konta
w ORCID (email/ORCID iD oraz hasło) i kliknąć „Sign into ORCID.
5. ORCID został podłączony – od tej chwili ORCID ID jest widoczny w zakładce „Twój profil” w PBN.

źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/orcid-identyfikator-ktory-powinien-miec-kazdy-naukowiec