Stomatologia Współczesna wymagania

Piśmiennictwo zgodne z Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals opracowanym przez International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE (Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych).

Układ piśmiennictwa powinien być zgodny ze standardem Vancouver, tj. wg kolejności cytowania w pracy. Odsyłacze        w tekście: przypisy numerowane kolejno w tym miejscu tekstu, w którym po raz pierwszy przywołane w nawiasach kwadratowych np. [1]. Należy uwzględnić nazwisko, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma bez kropek, rok, tom i strony początkową i końcową. Jeżeli liczba autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodać: i wsp. /et al.          Gdy brak autora, opis rozpoczyna się od tytułu. Dla czasopism podaje się tytuł skrócony. W pracach oryginalnych                i poglądowych należy uwzględnić do 40 pozycji, w kazuistycznych do l0. Każdą publikację umieszczać należy od nowego wiersza.

Przykłady
a) Artykuł w czasopiśmie drukowanym:
1. Vader D. Tasks of medical androids on Harkonnen ships, the next generation. Cos Pop Culture. 2001; 13: 93-95.
b) Artykuł w czasopiśmie elektronicznym:
8. Atryda P. Respiratory changes in the use of the vest filter. J Hyp Med [serial online]. 2019; 47: 237-247. Dostępny          w Internecie: http://infotrac.cosmogroup.com/itweb/mysl_di_diuna. Dostęp 17.01.2020.
c) Książka:
9. Yoda J, Skywalker A. Star Wars Chronology: The History of the new future. Boston: Space Knowledge; 2003.
d) Strona Web:
11. Kenobi O.W. Padysah Emperor’s orders and galactic democracy. Jedi Science Fiction Club Web site. 2009. Dostępny    w Internecie: http://spaceinfo.galacticgroup.com/atweb/mysl_di_diuna. Dostęp 17.01.2020.
e) Akty prawne:
12. Art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.,