Stomatologia Współczesna Suplement 2/1999

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/1999

Ergonomia pracy zespołów stomatologicznych. Techniki zespołowe pracy w stomatologii ogólnej
Ergonomics in the dental team. Techniques of team work in general dentistry

lek. stom. Mariola Iwanowska-Sosnowska, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn
lek. stom. Marta Bogdan, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn
lek. stom. Beata Kołakowska-Wo?niczka, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn

Słowa kluczowe: ergonomia, praca na cztery i sześć rąk, zespół stomatologiczny

U progu XXI wieku i wejścia do Unii Europejskiej stomatologia polska stanęła przed wielkim wyzwaniem całkowitej zmiany dotychczasowych systemów pracy, organizacji struktur i motywacji działania. Część ambitnych lekarzy próbuje już dzięki olbrzymiej sile woli wprowadzać nowatorskie rozwiązania, opłacane zwykle czasem na rekreację, życie rodzinne i rozwój pozazawodowy, nie wspominając już nawet o nakładach finansowych. Działania te powinny być ogólnie popierane i wspomagane.

Key words: dental ergonomics, four-handed, six-handed dentistry, dental team

Zastosowanie białek substancji podstawowej szkliwa (Emdogain) w regeneracji przyzębia
Periodontal regenerative potential using enamel matrix proteins (Emdogain)

dr Lars Heijl, Department of Periodontology, Göteborg, Medical Director, Biora, Malmö Sweden


Słowa kluczowe: 
regeneracja przyzębia, białka substancji podstawowej, szkliwa

Jedną z dróg regeneracji przyzębia jest próba naśladowania biologicznego procesu obejmującego rozwój zębów, a szczególnie rozwój korzenia i tkanek podtrzymujących. Podstawą koncepcji Emdogainu (Biorą AB, Malmó, Szwecja) jest odkrycie faktu, że białka substancji podstawowej szkliwa biorą udział nie tylko w tworzeniu szkliwa, ale odgrywają także rolę w formowaniu bezkomórkowego cementu (Hammarstrom 1996 i 1997).

Key words: periodontal regeneration, enamel matrix proteins

Emdogain w leczeniu kieszonek kostnych. Opis przypadków
Emdogain in the treatment of periodontal osseous defects. A case report

prof. dr hab. Alicja Kaczmarczyk-Stachowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie
Witold Jurczyński, Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie

Słowa kluczowe: Emdogain, kieszonki kostne, regeneracja kości, zdjęcia rtg

Celem badań było użycie preparatu Emdogain przy 11 zębach podczas operacji płatowej w leczeniu kostnych defektów w periodontopatiach. Wyniki wskazują na dobrą stabilizację zębów, zmniejszenie patologicznych kieszonek kostnych, częściową odbudowę kości.

Key words: 
Emdogain, bony pockets, bone regeneration, X-ray

The purpose of this study was to evaluate the use of Emdogain at 11 teeth after flap operations for the treatment of periodontal osseous defects. The results showed a good stabilization of teeth, reductions of pathological bony pockets and bone regeneration with partialy filled periodontal osseous defects.

IPS EMPRESS®2 – nowe możliwości estetycznych uzupełnień protetycznych
IPS EMPRESS 2 – new possibilities for aesthetic dental restorations

dr hab. Krzysztof Niewiadomski, Ivoclar Vivadent Polska
lek. stom. Anna Szczepanik, Ivoclar Vivadent Polska

Od 30 lat wykonywane są bardzo dokładne, trwałe i estetyczne korony i mosty z materiałów ceramicznych napalanych na metalu. Pomimo wielu modyfikacji, jakich dokonano w ciągu tych lat, praktycznie nie jest w pełni możliwe odtworzenie wyglądu zębów naturalnych, a także całkowite zamaskowanie konstrukcji metalowej za pomocą tego typu materiałów.


Wstępne obserwacje kliniczne wypełnień z materiału Galloy

Galloy restorations in preliminary clinical assessment

lek. stom. Agata Czajka-Jakubowska asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
prof. AM dr hab. n. med. Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: stop galu, Galloy, stopy do bezpośredniego, wypełniania ubytków, ocena kliniczna

Galloy jest nowym, pozbawionym rtęci stopem do odbudowy twardych tkanek zęba. Materiał ten wykazuje duże podobieństwo właściwości fizyko -mechanicznych do amalgamatu srebra. W badaniu klinicznym, wykonanym bezpośrednio po polerowaniu powierzchni wypełnień oraz 3 i 6 miesięcy po zabiegu oceniono 22 uzupełnienia w ubytkach klasy I wg Blacka oraz 28 w ubytkach klasy II. Wyniki uzyskane po 3 i 6 miesiącach obserwacji nie różnią się znacząco. Podczas ostatniego badania stanu wypełnień pięciu z nich nie zaakceptowano z powodu szorstkiej powierzchni, a jednego z powodu odłamania części wypełnienia.

Key words: gallium alloy, Galloy, alloys for direct filling of cavities, clinical assessment

This article provides Information about a new, mercury – free restorative alloy – Galloy. Its physical and mechanical properties are similar in most ways to amalgam. The authors placed 22 class l and 28 class II restorations. Immediately after polishing, 3 and 6 months later the restorations were clinically examined. There was little difference found at the 3-months evaluation compared to the 6-months results. In the last clinical trial 5 restorations were unaccepted because of surface roughness and 1- restoration fracture.

Wstępna ocena kliniczna materiału Ariston pHc
An initial clinical evaluation of the material Ariston pHc

lek. stom. Rafał Wiench, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu
lek. stom. Katarzyna Pakosz, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu
lek. stom. Małgorzata Skucha-Nowak, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu
dr n. med. Iwona Płocica, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu

Słowa kluczowe: Ariston pHc, wstępna ocena kliniczna, ubytki, wypełnienia

Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień z materiału Ariston pHc (firmy Vivadent). Ogółem wykonano 128 wypełnień w ubytkach klasy I i II wg Blacka. Badania kontrolne przeprowadzono bezpośrednio po założeniu wypełnień oraz po upływie 3 i 6 miesięcy odpowiednio w 123 (96,4%) i 116 (90,8%) przypadkach, stosując skalę Ryge`a. Ocena kliniczna materiału Ariston pHc potwierdziła jego dobre właściwości, a szczególnie: adaptację brzeżną, estetykę oraz biokompatybilność.

Key words: Ariston pHc, initial clinical evaluation, cavities, restorations

The aim of the study was an initial clinical evaluation of restorations using the material Ariston pHc.
128 restorations were placed in class l and II cavites. Restorations were assessed immediately, and after 3 and 6 months, in 128 (100%), 123 (96,4%) and 116 (90,8%) cases, respectively. During examination the Ryge scale was used. The initial clinical evaluation of Ariston pHc allows for a positive opinion of its properties: marginal adaptation of the material, aesthetics and biocompatibility.

Estetyka w stosowaniu wkładów koronowo-korzeniowych
Esthetic Post Placement

Oprac. lek. stom. Monika Minor, Denmed, Tarnów

Zwykle przy stosowaniu wkładów koronowe-korzeniowych nie przywiązuje się szczególnej wagi do kwestii estetyki, chociaż zachowanie jej zasad z pewnością polepsza efekt końcowy odbudowy, pozytywnie wpływając na jej odbiór przez pacjenta. Zdarzają się jednak przypadki występowania korzeni o cienkich ścianach lub cienkiego brzegu dziąsłowego, które powodują, że ciemna barwa metalu, z jakiego wykonano wkład, jest wyraźnie widoczna, co wywołuje negatywne odczucia estetyczne. Również korony ceramiczne charakteryzują się ograniczoną przejrzystością, umożliwiającą jednak przenikanie światła i barwy metalu wkładu przez warstwę porcelany.


Kryteria doboru środków do znieczuleń miejscowych

Criteria for the selection of local anaesthetics

Oprac. lek. stom. Marianna Miazek-Wagner

Jednym z podstawowych celów współczesnej stomatologii jest eliminacja bólu podczas leczenia, która zapewnia komfort zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, pozbawiając ich niepotrzebnego stresu. Ponadto znieczulenie miejscowe pacjenta ułatwia pracę lekarzowi.
Pomimo tych niewątpliwych korzyści stosowanie tego typu znieczuleń nadal nie jest w naszym kraju powszechne. Być może powodem są wątpliwości związane z ich bezpieczeństwem.


Nowości firmy Dentsply De Trey

New items from Dentsply De Trey

W 1997 r. podczas wystawy sprzętu i materiałów stomatologicznych w Kolonii (IDS – International Dental Show) firma Dentsply De Trey zaprezentowała własną koncepcję profesjonalnego, stomatologicznego leczenia zapobiegawczego obejmującą materiały, narzędzia i urządzenia przeznaczone do stosowania w profilaktyce stomatologicznej (ryc. 1). W tym roku program ten został uzupełniony o trzy nowe produkty: Seal&Protect™, Cario-doc® i Periobac™.

Zastosowanie quadrofunkcyjnych monomerów QM w precyzyjnych masach wyciskowych Aquasil
The application of quadrofunctional monomers QM in Aquasil precise impression materials

lek. stom. Agnieszka Anna Pacyk, Densply De Trey

Firma Dentsply w roku 1995 po raz pierwszy zastosowała nowy rodzaj monomerów tzw. quadrofunkcyjnych (QM), aby udoskonalić aplikację i właściwości mas poliwinylsiloksanowych.

Małe sterylizatory parowe techniczne normy europejskie w przygotowaniu
Small steam autoclaves – European technical norms in preparation

inż. Daniele Tosi, członek Europejskiej Komisji CEW

Europejska Komisja Techniczna (CEN TC 102 wg5), w skład której wchodzą delegacje wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, ustala referencyjną normę techniczną dla małych sterylizatorów parowych, określając przy tym aktualny stan rozwoju tej dziedziny.