2022

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2022
  Stomatologia Współczesna nr 6, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE PROTETYKA Porównanie metod przetwarzania dentystycznych stopów chromowo-kobaltowych do wykonania protez szkieletowych pod względem uzyskania najwyższych własności mechanicznych Igor Wojciechowski, Agata Prylińska-Czyżewska, Mariusz Pryliński PRACE KAZUISTYCZNE PERIODONTOLOGIA Leczenie pojedynczej recesji dziąsła przy dolnym...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2022
  Stomatologia Współczesna nr 5, 2022 TREŚĆ Wpływ obróbki cieplnej typu „Blue” na wytrzymałość na złamanie wybranych narzędzi maszynowych wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego Sławomir Gabryś PRACE PRZEGLĄDOWE PROTETYKA Wpływ rodzaju przęsła stałego uzupełnienia tymczasowego na kształtowanie tkanek miękkich po zabiegach chirurgicznych...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2022
  Stomatologia Współczesna nr 4, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Parafunkcje w obrębie układu stomato-gnatycznego u pacjentów z dysfunkcją narządu słuchu – badanie socjomedyczne Karolina Szuflak, Roksana Malak, Dorota Sikorska, Włodzimierz Samborski, Karolina Gerreth PRACE KAZUISTYCZNE PERIODONTOLOGIA Technika oszczędzająca...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2022
  Stomatologia Współczesna nr 3, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Analiza zależności między stopniem zaawansowania zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia a stopniem nasilenia wad zgryzu Katarzyna Kozłowska, Elżbieta Pawłowska PRACE KAZUISTYCZNE CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA Limfadenopatia szyjna w przebiegu przewlekłej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2022
  Stomatologia Współczesna nr 2, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z niedosłuchem Anita Śmiech, Joanna Szczepańska JAKOŚĆ ŻYCIA Ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2022
  Stomatologia Współczesna nr 1, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA ESTETYCZNA Biżuteria nazębna w opinii studentów stomatologii Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Maria Borysewicz-Lewicka PERIODONTOLOGIA Zależność między wybranymi czynnikami ryzyka a stanem tkanek wokół implantów i zębów własnych Magdalena Jaszczak-Małkowska, Ewa Grabowska, Bartłomiej Górski,...
  więcej