Stomatologia Współczesna nr 1/2022

Stomatologia Współczesna

nr 1, 2022

TREŚĆ

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Biżuteria nazębna w opinii studentów stomatologii
Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Maria Borysewicz-Lewicka

PERIODONTOLOGIA
Zależność między wybranymi czynnikami ryzyka a stanem tkanek wokół implantów
i zębów własnych
Magdalena Jaszczak-Małkowska, Ewa Grabowska, Bartłomiej Górski, Renata Górska

PRACE PRZEGLĄDOWE

PROTETYKA
Metody preparacji zębów pod korony protetyczne – przegląd piśmiennictwa
Aleksandra Ślacan, Ewa Reczek

ZDROWIE PUBLICZNE
Długoterminowe następstwa zakażenia SARS-CoV-2 wyzwaniem dla ochrony zdrowia
Jacek J. Pruszyński, Jacek Putz, Inga Włodarczyk-Pruszyńska

HISTORIA MEDYCYNY
Polska terminologia medyczna od XVIII wieku po współczesność
Beata Olędzka

KONFERENCJE
IV Konferencja Periodontologiczna 2022 – streszczenie pracy

INFORMACJE ZAWODOWE

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Enjoy the simple things: cementation with self-adhesive resin cement
Christian Lampson

Regulamin ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”