2000

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2000
  Stomatologia Współczesna NR 6/2000 Materiały alternatywne dla amalgamatu Restorative materials as an alternative for amalgam dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie Słowa kluczowe: kondensowalny materiał złożony, materiały do wypełnień ubytków, substytut dla amalgamatu...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2000
  Stomatologia Współczesna NR 5/2000 lnterleukina-1 jako jeden z czynników modyfikujących zapalenie przyzębia -przegląd piśmiennictwa lnterleukin-1 as one of the factors modifying periodontal disease - a literature review lek. stom. Jan Kowalski, spec. I stopnia stom. ogólnej, student doktorant przy Zakładzie...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2000
  Stomatologia Współczesna NR 4/2000 Zapobieganie próchnicy wtórnej Prevention of secondary caries prof. dr hab. med. Danuta Piątowska, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi lek. stom. Dariusz Borczyk, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi Słowa kluczowe: próchnica wtórna, zapobieganie,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2000
  Stomatologia Współczesna NR 3/2000 Wybrane przypadki zastosowania stałych uzupełnień protetycznych wykonywanych z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym Selected cases of using fixed prosthodontic appliances made of a composite reinforced with glass fibres lek. stom. Sławomir Pasiek, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2000
  Stomatologia Współczesna NR 2/2000 Diagnozowanie zmian próchnicowych z wykorzystaniem techniki laserowej. Badania porównawcze in vitro Detection of Carious Lesions using a Laser Induced Fluorescence System. An in vitro Comparative Study lek. stom. Agnieszka Mielczarek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2000
  Stomatologia Współczesna NR 1/2000 Z jakimi osiągnięciami w dziedzinie periodontologii wchodzimy w nowe tysiąclecie? Część II With what achievements in periodontology are we entering the new millennium? Part II dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/2000
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/2000 Przegląd artykułów z tego numeru jest aktualnie niedostępny, przepraszamy.
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/2000
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/2000 Przegląd artykułów z tego numeru jest aktualnie niedostępny, przepraszamy.
  więcej