lipiec 2019

 • Stomatologia Współczesna nr 1/2011
  Stomatologia Współczesna NR 1/2011 Ocena kliniczna materiału złożonego ICE – doniesienie wstępne Clinical evaluation of ICE composite material – preliminary report Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Sstomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. stom. Marcin Zawadziński, prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska –...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 6/2010
  Stomatologia Współczesna NR 6/2010 Zastosowanie licówek ceramicznych w różnych przypadkach klinicznych – opis przypadków  The use of ceramic veneers a aesthetic – case description Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: lek. dent. Marzena Masłowska –...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2010
  Stomatologia Współczesna NR 5/2010 Wpływ białek matrycy szkliwa na biologię fibroblastów Doniesienie wstępne The influence of enamel proteins on biology of fitoblast Preliminary report   Z Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – dr...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2010
  Stomatologia Współczesna NR 4/2010 Opinia pacjentów o celowości badania ich satysfakcji z usług stomatologicznych Patients opinion about usefulness of the examination of their satisfaction with dental services Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpital im. dr M. Pirogowa...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2010
  Stomatologia Współczesna NR 3/2010 Aktywność amylazy ślinowej oraz stężenie kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia Salivary amylase activity and cortisol concentration in saliva of people generally healthy smoking and...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2010
  Stomatologia Współczesna NR 2/2010 Odczucie bólu podczas opracowywania przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia metodą abrazji powietrznej Pain sensation during noncarious cervical lesions preparation with air abrasion method Z Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej AM w Szczecinie lek dent. Jacek Organa...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2010
  Stomatologia Współczesna NR 1/2010 Materiały i metody stosowane w wykonawstwie ochraniaczy jamy ustnej użytkowanych podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych Materials and techniques used in manufacturing mouthguards Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego UM lek. stom. Dominika Gawlak   Z Zakładu...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 6/2009
  Stomatologia Współczesna NR 6/2009 Środowisko jamy ustnej w rzadkich chorobach uwarunkowanych genetycznie Oral cavity environment in rare genetically determined diseases Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego UM lek. dent. Aneta Witt doc. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk Z Zakładu Patologii...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2009
  Stomatologia Współczesna NR 5/2009 Porównanie głębokości podniebienia modeli gipsowych uzyskanych z wycisków alginatowych wykonanych na standardowej metalowej perforowanej łyżce oraz łyżce metalowej bez perforacji The comparison of the palate depth of plaster casts obtained from alginate impressions taken with standard...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2009
  Stomatologia Współczesna NR 4/2009 Investigations on bilateral medial TMJ disc displacements Badania nad obustronnymi przyśrodkowymi przemieszczeniami krążków ssż From Department of Prosthetic Dentistry with the Subdepartment of Craniomandibular Dysfunctions, Skubiszewski Medical University of Lublin, Poland dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha...
  więcej