2014

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2014
  Stomatologia Współczesna NR 6/2014   Stan wiedzy pacjentów o chorobach przyzębia, profilaktyce oraz wpływie na stan zdrowia w zależności od poziomu ich wykształcenia State of the patients knowledge about periodontal diseases, prophylaxis and influence on health condition according to their...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2014
  Stomatologia Współczesna NR 5/2014   Terapia ortodontyczna u dzieci we wczesnej fazie uzębienia stałego Orthodontic therapy in children at an early stage of permanent dentition Z Poradni Ortodontycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie: dr n. med. Dorota Cudziło Z...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2014
  Stomatologia Współczesna NR 4/2014   Częstość występowania próchnicy zębów mlecznych i wskaźniki jej leczenia u dzieci w wieku przedszkolnym z różnych środowisk województwa małopolskiego The incidence of caries and the index of dental decay treatment in children of preschool age...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2014
  Stomatologia Współczesna NR 3/2014   Zastosowanie plazmy bogatopłytkowej w leczeniu uogólnionej postaci zapalenia przyzębia The use of platelet-rich plasma (PRP) for treatment of generalized periodontitis Z P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education: prof. G.F. Biloklytska – doctor of...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2014
  Stomatologia Współczesna NR 2/2014   Ocena szczelności brzeżnej wypełnień kompomerowych i szkło-jonomerowych w ubytkach opracowanych metodą tradycyjną i abrazji powietrznej w zębach mlecznych – badania in vitro   Evaluation of marginal seal of compomer and glass-ionomer fillings placed in cavities of deciduous teeth, prepared by traditional and...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2014
  Stomatologia Współczesna NR 1/2014   Wydzielanie wybranych składników śliny u chorych z cukrzycą typu 1 Secretion of selected components of saliva in patients with type 1 diabetes Z Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach: dr n. med. Małgorzata Knaś Z...
  więcej