2002

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2002
  Stomatologia Współczesna NR 6/2002 Charakterystyka spektralna i mikroanalityczna szkliwa z wczesnymi zmianami próchnicowymi Spectral and microanalytical characteristic of enamel with early carious lesions dr n. med. Agnieszka Mielczarek, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM, w Warszawie dr Mirosław Kwaśny, Instytut Optoelektroniki...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2002
  Stomatologia Współczesna NR 5/2002 Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w stomatologii Magnetic Resonance Microimaging (MRM) in dentistry dr med. dent. Marta Tanasiewicz, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia, Śl. AM Zabrze dr fizyki Władysław Węglarz, adiunkt...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2002
  Stomatologia Współczesna NR 4/2002 Ocena przepuszczalności zębiny i cementu korzeniowego dla jonów wapniowych i hydroksylowych The evaluation of dentin and radicular cementum permeability to calcium and hydroxyl ions dr n. med. Agnieszka Żęcin, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2002
  Stomatologia Współczesna NR 3/2002 Ocena w skaningowym mikroskopie elektronowym powierzchni kanałów korzeniowych opracowanych różnymi narzędziami endodpntycznymi. Badania wstępne Scanning electron microscope evaluation of root canal surfaces instrumented with different endodontic instruments. Preliminary study dr n. med. Sławomir Ledzion, Zakład Stomatologii...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2002
  Stomatologia Współczesna NR 2/2002 Apeksyfikacja - trudności i postępowanie Apexification - difficulties and treatment lek. stom. Anna Jodłowska, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śl. AM w Zabrzu Słowa kluczowe: apeksyfikacja, nieuformowany wierzchołek, rozwój bariery wierzchołkowej Apeksyfikacja to sposób leczenia...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2002
  Stomatologia Współczesna NR 1/2002 Chirurgiczne leczenie periodontologiczne w materiale Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Surgical periodontal therapy in material collected at the Periodontal Department of Wrocław Medical University dr hab. med. Tomasz Konopka, adiunkt Katedry i Zakładu...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 3/2002
  Stomatologia Współczesna Suplement 3/2002 Unieruchomienie rozchwianych zębów u pacjentów z chorobami przyzębia za pomocą szyn wykonanych z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi Fixing hypermobile teeth in patients with periodontal diseases using splints made of a fibre-reinforced composite material dr n. med....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/2002
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/2002 10 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów Zbigniew Klimek, Prezes Zarządu SPLS 1992 - 2002 Przekształcenia systemowe 1989 roku przyniosły istotną zmianę w sposobie wykonywania zawodu lekarza stomatologa. Ustawa o Izbach Lekarskich zdjęła z nas obowiązek...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/2002
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/2002 Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nadwrażliwości zębiny Dentin hypersensitivity - new achievements in treatment dr hab. Leopold Wagner, Instytut Stomatologii CSK WAM dr hab. Krzysztof Niewiadomski, Ivoclar-Vivadent, Polska Słowa kluczowe: nadwrażliwość zębiny, leczenie, Systemp.desensitizer Nadwrażliwość zębiny jest to...
  więcej