1998

 • Stomatologia Współczesna nr 6/1998
  Stomatologia Współczesna NR 6/1998 Zastosowanie taśmy Ribbond w wybranych przypadkach klinicznych Application of the Ribbond in selected clinical cases dr n. med. Ewa Batczewska, adiunkt w Zakładzie Chorób Błony ?luzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS AM w Łodzi lek. stom. Monika...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/1998
  Stomatologia Współczesna NR 5/1998 Badania kliniczne i cytologiczne nabłonka błony śluzowej jamy ustnej u chorych z oparzeniami twarzy i górnych dróg oddechowych Clinical and cytological examination of oral mucosal epithelium in patients with facial and upper airways bums lek. stom....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/1998
  Stomatologia Współczesna NR 4/1998 Rozwój i regeneracja substancji między pryzmatycznej i cementu Enamel matrix, cementum development and regeneration   dr Lars Hammarström, Centrum Biologii Jamy Ustnej Instytutu Karola, Sztokholm, Szwecja Słowa kluczowe: bezkomórkowy cement, amelogenina, szczur, małpa, człowiek, immunohistochemia Pomimo fundamentalnej roli,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/1998
  Stomatologia Współczesna NR 3/1998 Możliwości zastosowania analitycznej skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) do oceny twardych tkanek zęba The possibilities of using analytical SEM for evaluation of hard structures of the tooth mgr inż. Dariusz Zasada, Zakład Materiałoznawstwa WAT w Warszawie lek....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/1998
  Stomatologia Współczesna NR 2/1998 Jakościowe i ilościowe badania wczesnych zmian próchnicowych szkliwa przy zastosowaniu różnych technik in vitro Qualitative and quantitative examinations of early enamel caries changes using various experimental techniques - in vitro study Słowa kluczowe: wczesna próchnica, zęby ludzkie,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/1998
  Stomatologia Współczesna NR 1/1998 Najczęstsze powikłania w chirurgii stomatologicznej. Powikłania miejscowe (cz. l) The most often complications in dental surgery. Local complications (part I) prof. dr hab. Jerzy Malinowski, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS PAM w Szczecinie lek. stom. Patryk Sobczyk,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/1998
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/1998 Tytan - zastosowanie w protetyce, nowe możliwości przy wykonywaniu stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych Titanium - its use in prosthodontics, new possibilities of making fixed and removable prosthetic restorations dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/1998
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/1998 Implanty - zarys historyczny, zasady stosowania Implants - historical outline, systems, methods of application lek. stom. Ewa Świech, Prywatna Klinika Live-Dent Wrocław, Konsultant ds. Implantologii - Wojewódzkie Centrum Stomatologiczne w Warszawie Implanty, czyli wszczepy kostne funkcjonują...
  więcej