Stomatologia Współczesna Suplement 2/1998

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/1998

Tytan – zastosowanie w protetyce, nowe możliwości przy wykonywaniu stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych
Titanium – its use in prosthodontics, new possibilities of making fixed and removable prosthetic restorations

dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
Marcin Janicki, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi.


Słowa kluczowe: 
tytan, protetyka, stałe i ruchome uzupełnienia protetyczne

Tytan jest materiałem szeroko wykorzystywanym w implantologii. Ze względu na doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne jest również stosowany do wykonywania stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych. W artykule przedstawiono tytan uwzględniając zalety i trudności związane z jego wykorzystaniem, wynikające ze stosunkowo nowych i nie w pełni doskonałych technologii jego obróbki.

Key words: titanium, prosthodontics, fixed and removable, prosthodontic restorations

Titanium is widely used in implantology. Because of its excellent physical and mechanical properties it is also used for making fixed and removable prosthodontic restorations. The purpose of this study is to introduce titanium to dentists and to show its merits and difficulties in implementation resulting from new and still imperfect technologies of its processing.

 

Stomatopatie protetyczne
Denture stomatitis

prof. dr hab. med. Eugeniusz Spiechowicz, kierownik Katedry i Zakładu Protetyki IS AM w Warszawie
dr n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki IS AM w Warszawie

Stomatopatia protetyczna jest to zespół objawów patologicznych, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, wywołanych głównie użytkowaniem ruchomych protez stomatologicznych całkowitych i częściowych, zwłaszcza wykonanych z tworzywa akrylowego. Najczęstszą formą reakcji tkanek podłoża na stosowane uzupełnienia protetyczne jest stan zapalny błony śluzowej pokrytej płytą protezy. W rzadszych przypadkach przyczyną tego schorzenia mogą być protezy stałe licowane akrylem.

 

Technika adhezyjnego cementowania stałych uzupełnień protetycznych na przykładzie materiału Variolink II
The technique of cementing by adhesion of fixed prosthetic restorations on the example of Variolink II

Oprac. lek. stom. Anna Szczepanik

Zgodnie z najnowszymi poglądami w stomatologii jedynym sposobem efektywnego i długotrwałego osadzania stałych uzupełnień protetycznych, wykonanych jednolicie z materiałów ceramicznych i złożonych (bez podbudowy metalowej), jest ich adhezyjne cementowanie z zastosowaniem mocującego materiału złożonego. Postępowanie to umożliwia połączenie twardych tkanek zęba z cementem adhezyjnym poprzez technikę wytrawienia szkliwa i nowoczesne systemy łączące z zębiną. Jednocześnie pozwala uzyskać połączenie cementu adhezyjnego z uzupełnieniem wykonanym z materiału ceramicznego, ceromerowego oraz materiału złożonego wzmocnionego włóknem szklanym lub z klasycznego materiału złożonego za pomocą silanu lub primera. Badania wykazały, że rezygnacja ze stosowania techniki adhezyjnej prowadzi do niepowodzeń klinicznych, takich jak przebarwienia brzeżne, próchnica wtórna i utrata albo pęknięcie uzupełnienia.

 

Sculpture Fibre-Kor – materiał złożony zawiera włókna szklane
Sculpture Fibre-Kor – a composite material containing glass fibres

Oprac. Marianna Miazek

 

Przez ostatnie 30 lat naukowcy próbowali wykorzystać w technice dentystycznej technologię włókien szklanych uznanych już w wielu dziedzinach przemysłu. Stwierdzono, że optymalne właściwości mechaniczne można uzyskać jedynie przy bardzo dokładnym wniknięciu żywicy w wiązki włókien szklanych i ich gruntownym zwilżeniu. Jest to możliwe poprzez odpowiedni proces produkcyjny.

 

Badania zgodności biologicznej stopów dentystycznych
Evaluating biocompatibility of dental alloys

dr Josef Rothaut – kierownik Instytutu Badań i Rozwoju w Dental Devision firmy Degusta AG, Hanau-Wolfgang

 

Właściwe programy badań nad korozją oraz badań użytkowo-technicznych i biologicznych są niezbędne.
Już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stomatologia oraz technika dentystyczna przyjęty sobie za cel udoskonalenie estetyki i funkcjonalności uzupełnień protetycznych. Ukoronowaniem badań był z pewnością wprowadzony w roku 1993 Golden–Gate-System dający po raz pierwszy możliwości licowania porcelaną bardzo twardego stopu w kolorze złota. W ostatnich latach coraz częściej zajmujemy się zagadnieniem tolerancji przez organizm materiałów dentystycznych lub też gro?bą wywoływania przez nie reakcji ubocznych, a w końcu zgodnością biologiczną materiałów stosowanych w stomatologii. Artykuł ma za zadanie wyjaśnić, czy z pomocą testów biologicznych możliwe jest sformułowanie jednoznacznych i godnych zaufania wniosków co do zgodności biologicznej stopów dentystycznych.

 

Możliwości odbudowy protetycznej na implantach systemu Branemark
The possibilities of prosthetic restoration on Branemark – system implants

dr n. med. Krzysztof Awiłło

 

Zastosowanie implantów jako podbudowy pod przyszłe uzupełnienie protetyczne jest czasami jedynym rozwiązaniem satysfakcjonującym pacjenta, ale może być również jedyną metodą umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie narządu żucia (protezy całkowite przy dużym zaniku podłoża protetycznego). Pomimo że na całym świecie implantologia jest powszechnie stosowana w stomatologii, w Polsce na jej temat istnieje nadal wiele różnych opinii.

 


SureFil™ – w poszukiwaniu alternatywy dla amalgamatu

SureFil™ – looking for an alternative to amalgam

lek. stom. Agnieszka Anna Pacyk, firma Dentsply

 

W artykule z września 1898 roku, opublikowanym w magazynie „Dental Briefs” wydawanym przez L.D. Caulk, ukazał się interesujący opis polemiki dr. G.V. Blacha z dr. R.H. Kimble, słynnym stomatologiem z Chicago. W zamieszczonej dyskusji dr Kimble starał się dowieść słuszności tezy, że stopy złota są najlepszym materiałem do wypełniania ubytków w zębach. Z kolei opiniotwórczy dr Black argumentował, że „…amalgamat był od lat stosowany do odbudowy zębów, jest w dalszym ciągu z powodzeniem stosowany i będzie tak długo wykorzystywany do tego celu, jak długo istnieje dziedzina medycyny, zwana stomatologią…” I rzeczywiście. Ta nad wyraz śmiała teza znalazła swe potwierdzenie także u schyłku XX wieku. Wśród tak wielu nowoczesnych materiałów stosowanych do rekonstrukcji twardych tkanek zębów amalgamat wciąż zajmuje ważną pozycję.

 

Badania wrażliwości podczas cementowania
Evaluation of sensitivity during cementing

Udo Heidbüchel

 

Od roku 1993 ukazały się trzy obszerne prace dotyczące wrażliwości związanej ze stosowaniem cementów szklano-jonomerowych do osadzania uzupełnień protetycznych. Były to dwie prace amerykańskie i jedna niemiecka. W badaniach tych wykorzystano do celów porównawczych cement fosforanowo-cynkowy w związku z jego analogiczną wartością pH. Powodem podjęcia tych badań były doniesienia o reakcjach nadwrażliwości po osadzaniu koron na cemencie szklano-jonomoerowym. W większości przypadków chodziło o doniesienia stomatologów praktyków, nie podbudowane odpowiednią dokumentacją naukową.

 

Dokładność przylegania i szczelność brzeżna wkładów i nakładów. Rola cementu do osadzania
Accuracy of fit and marginal seal of inlays and onlays. The role of cement

Christoph Meißner

 

Pomimo rozwoju materiałów alternatywnych do amalgamatu wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na typowe materiały wypełniające. Zastosowanie pośrednich technik wypełniających lub odbudowa zębów umożliwiają wykorzystanie wysokowartościowych materiałów dentystycznych, takich jak złoto, porcelana lub materiały złożone, do ich osadzania.

 


Związek Zawodowy?

Prezes Zarządu SPLD Zbigniew Klimek

 

„Gazeta Lekarska” nr 5/98 zamieściła informację o utworzeniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Stomatologów Ubezpieczeń Zdrowotnych, Kas Chorych i Wolnopraktykujących. W notatce z ostatniej chwili, w warszawskim Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”, czytamy, że „20 maja 1998 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie został zarejestrowany Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Stomatologów Ubezpieczeń Zdrowotnych, Kas Chorych i Wolno Praktykujących”.

NOWOŚCI
New Items

2 Bond 2 (Kulzer), PermaCem (DMG), ProTec CEM (Vivadent), Prime & Bond NT (Dentsply)