2013

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2013
  Stomatologia Współczesna NR 6/2013   Role of endo-periodontal syndrome in prognosis of results of generalized periodontitis surgical treatment Rola zespołu endo-periodontalnego w prognozowaniu wynikówleczenia chirurgicznego uogólnionego zapalenia przyzębia P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education: G.F. Biloklytska – doctor of medicine, professor, head of the Department of Therapeutic Dentistry,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2013
  Stomatologia Współczesna NR 5/2013   Poziom profilaktyki urazów zębów i jamy ustnej u dzieci trenujących karate The prevention level of teeth and oral cavity injuries in children who train karate Z praktyki prywatnej we Wrocławiu: lek. dent. Anna Stempniewicz, lek....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2013
  Stomatologia Współczesna NR 4/2013   Stan zdrowia jamy ustnej osób w wieku 65–74 lata w Polsce Oral health status of 65–74 old people in Poland Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Ewa Rusyan – adiunkt, dr...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2013
  Stomatologia Współczesna NR 3/2013   Porównanie metody wizualnej i instrumentalnej w doborze koloru zębów naturalnych wraz z oceną wpływu doświadczenia osoby badającej na trafność wybranego koloru Comparison of visual and instrumental shade matching of natural teeth and estimation of the...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2013
  Stomatologia Współczesna NR 2/2013   Stan zdrowia jamy ustnej żołnierzy X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie The state of oral cavity health of soldiers serving at 10th rotation in the Polish Military Contingent in Afghanistan Z Poradni Dentystycznej Centralnej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2013
  Stomatologia Współczesna NR 1/2013   A finite element study of the mandible biomechanics: simulation on patient – specific mandible under specific occlusal conditions Ocena biomechaniki żuchwy metodą elementów skończonych: symulacja na pacjentach – określona żuchwa w określonych warunkach zgryzowych From...
  więcej