2004

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2004
  Stomatologia Współczesna NR 6/2004 Budowa i zastosowanie narzędzi niklowo-tytanowych w endodoncji Construction and application of the nickel-titanium instruments in endodontics dr n.med. Joanna Łaszkiewicz, Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi dr n.med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2004
  Stomatologia Współczesna NR 5/2004 Wybrane problemy patofizjologii wczesnego rozwoju narządu żucia w aspekcie zapobiegania stomatologicznego Selected problems of pathophysiology of masticatory organ in dental prevention doc. dr hab. med. Adam Skrzypkowski, konsultant naukowy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej prof. dr hab....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2004
  Stomatologia Współczesna NR 4/2004 Występowanie próchnicy u dzieci 12-letnich w Polsce w okresie kolejnych zmian zarządzania i finansowania opieki zdrowotnej Dental caries prevalence in 12-years-old children in Poland during the changes in the management and finance of the National Health...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2004
  Stomatologia Współczesna NR 3/2004 Wpływ właściwości fizykochemicznych past i żeli do pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci na dostępność farmaceutyczną jonu fluorkowego The effect of physicochemical properties of pastes and gels for oral cavity care for children and pharmaceutical availability of...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2004
  Stomatologia Współczesna NR 2/2004 Wpływ właściwości fizykochemicznych past i żeli do pielęgnacji jamy ustnej dla dzieci na dostępność farmaceutyczną jonu fluorkowego The effect of physicochemical properties of pastes and gels for oral cavity care for children and pharmaceutical availability of...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2004
  Stomatologia Współczesna NR 1/2004 Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie glassjonomerów Recent developments with glass-ionomers dr Hien Ngo, Uniwersytet w Adelajdzie, Australia Słowa kluczowe: próchnica zębów, oszczędne opracowanie ubytku, glassjonomery Glassjonomery są materiałami na bazie wody i dlatego posiadają właściwości hydrolilnc, które są...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/2004
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/2004 Ocena potencjału cytotoksycznego materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych z zastosowaniem cytometrii przepływowej. Część 1 Evaluation of cytotoxicity potential of root canal filling materials by flow cytometry. Part 1 dr n. med. Witold Bojar, adiunkt w Zakładzie...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/2004
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/2004 Zmiany koloru wybielanych zębów oceniane kamerą cyfrową The assessment of the teeth color change by the use the digital camera lek. stom. Konrad Małkiewicz, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie, studia doktoranckie dr hab. n....
  więcej