styczeń 2023

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2022
  Stomatologia Współczesna nr 6, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE PROTETYKA Porównanie metod przetwarzania dentystycznych stopów chromowo-kobaltowych do wykonania protez szkieletowych pod względem uzyskania najwyższych własności mechanicznych Igor Wojciechowski, Agata Prylińska-Czyżewska, Mariusz Pryliński PRACE KAZUISTYCZNE PERIODONTOLOGIA Leczenie pojedynczej recesji dziąsła przy dolnym...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2022
  Stomatologia Współczesna nr 5, 2022 TREŚĆ Wpływ obróbki cieplnej typu „Blue” na wytrzymałość na złamanie wybranych narzędzi maszynowych wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego Sławomir Gabryś PRACE PRZEGLĄDOWE PROTETYKA Wpływ rodzaju przęsła stałego uzupełnienia tymczasowego na kształtowanie tkanek miękkich po zabiegach chirurgicznych...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2022
  Stomatologia Współczesna nr 4, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Parafunkcje w obrębie układu stomato-gnatycznego u pacjentów z dysfunkcją narządu słuchu – badanie socjomedyczne Karolina Szuflak, Roksana Malak, Dorota Sikorska, Włodzimierz Samborski, Karolina Gerreth PRACE KAZUISTYCZNE PERIODONTOLOGIA Technika oszczędzająca...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2022
  Stomatologia Współczesna nr 3, 2022 TREŚĆ PRACE NAUKOWO-BADAWCZE STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Analiza zależności między stopniem zaawansowania zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia a stopniem nasilenia wad zgryzu Katarzyna Kozłowska, Elżbieta Pawłowska PRACE KAZUISTYCZNE CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA Limfadenopatia szyjna w przebiegu przewlekłej...
  więcej