Stomatologia Współczesna nr 5/2022

Stomatologia Współczesna

nr 5, 2022

TREŚĆ

Wpływ obróbki cieplnej typu „Blue” na wytrzymałość na złamanie wybranych narzędzi maszynowych wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego
Sławomir Gabryś

PRACE PRZEGLĄDOWE
PROTETYKA
Wpływ rodzaju przęsła stałego uzupełnienia tymczasowego na kształtowanie tkanek miękkich po zabiegach chirurgicznych
Anna Dermanowska, Justyna Grudziąż-Sękowska

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Metody obrazowania warstwy mazistej – przegląd piśmiennictwa
Aleksandra Smolana, Wojciech Ryniewicz,
Przemysław Kustra, Małgorzata Pihut

HISTORIA MEDYCYNY
Medycyna magiczna XVI i XVII wieku
Adam Skowron

PROBLEMY ZAWODOWE
Dentystyczny skill mix
Iwona Wrześniewska-Wal

INFORMACJE ZAWODOWE
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Amalgam: Gone for good?
Falk Schwendicke

Regulamin ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”