2007

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2007
  Stomatologia Współczesna NR 6/2007 Częstość występowania wad zębowych u młodych dorosłych Prevalence of tooth discrepancies of young adults Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr n. med. Liwia Minch – asystent prof....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2007
  Stomatologia Współczesna NR 5/2007 Wywiad z Profesorem Piotrem Arkuszewskim Interview with Professor Piotr Arkuszewski Z okazji V Jubileuszowego Kongresu PSI z Prezesem Stowarzyszenia prof. dr hab. med. Piotrem Arkuszewskim rozmawiał dr n. med. Juliusz Minakowski 1. V Jubileuszowy Kongres Polskiego...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2007
  Stomatologia Współczesna NR 4/2007 Ocena częstości współwystępowania zapalenia kątów ust i stanów zapalnych podłoża protetycznego u użytkowników uzupełnień protetycznych Angular cheilitis and denture stomatitis cooccurrence evaluation in removable denture wearers Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie Kierownik: prof....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2007
  Stomatologia Współczesna NR 3/2007 Zachowania zdrowotne a stan uzębienia 18–latków z województwa łódzkiego Health behaviours and dentition status in 18–year olds from the Lodz region Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dr n. med. Agnieszka...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2007
  Stomatologia Współczesna NR 2/2007 Badanie poziomu wolnych grup aminowych w ślinie spoczynkowej metodą ninhydrynową w rozpoznaniu halitozy ustnej oraz ocenie skuteczności leczenia Usage of ninhydrin methods of detecting amine compounds in resting saliva for oral halitosis diagnosing and evaluation of...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2007
  Stomatologia Współczesna NR 1/2007 Przegląd artykułów z tego numeru jest aktualnie niedostępny, przepraszamy.
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/2007
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/2007 Ocena przebudowy struktury kostnej podczas procesu integracji wszczepów śródkostnych i po obciążeniu uzupełnieniami protetycznymi The evaluation of bone structure during osseointegration and after prosthetic loading of the dental intraosseous implants Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/2007
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/2007 Ocena skuteczności zastosowania autogennego przeszczepu koncentratu płytek krwi w leczeniu chirurgicznym choroby przyzębia Evaluation of efficacy of autogenous platelet–rich plasma transplantation in surgical treatment of periodontal disease Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM...
  więcej