2016

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2016
  Stomatologia Współczesna NR 6/2016     The frequency of morphological changes in periodontal tissues and their correlation dependences in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment Częstość zmian morfologicznych w tkankach przyzębia i ich korelacyjne zależności u pacjentów z...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2016
  Stomatologia Współczesna NR 5/2016     Effect of non-surgical treatment of periodontitis on CRP and fibrinogen levels in patients with coronary artery disease Wpływ leczenia niechirurgicznego choroby przyzębia na poziomy CRP i fibrynogenu u pacjentów z chorobą wieńcową From Department...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2016
  Stomatologia Współczesna NR 4/2016   Wiedza prozdrowotna rodziców dzieci uczęszczających do żłobków Pro-health knowledge of parents of children attending nurseries Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek –...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2016
  Stomatologia Współczesna NR 3/2016   Analysis of morphological changes of periodontal tissues in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment Analiza morfologicznych zmian w tkankach przyzębia u pacjentów z uogólnionym zapaleniem przyzębia w trakcie skojarzonego leczenia chirurgicznego From P.L....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2016
  Stomatologia Współczesna NR 2/2016   Evaluation of ef fectiveness of complex treatment for generalized periodontitis in the presence of systemic osteopenia with medications containing glycosaminoglycans Ocena skuteczności leczenia uogólnionego zapalenia przyzębia w osteopenii lekami zawierającymi glikozaminoglikany From P.L. Shupyk National...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2016
  Stomatologia Współczesna NR 1/2016   The changes of cytokine profile in patients with periodontal disease Zmiany profilu cytokin u pacjentów z chorobą przyzębia From P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in Kiev, Ukraine: prof. G.F. Biloklytska – doctor...
  więcej