1996

 • Stomatologia Współczesna nr 4/1996
  Stomatologia Współczesna NR 4/1996 Dwuletnia ocena kliniczna światłoutwardzalnych cementów szklano-jonomerowych Two years clinical assessment of glass-ionomer cements light curing dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie Słowa kluczowe: cementy szklano-jonomerowe, światłoutwardzalne, ocena kliniczna...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/1996
  Stomatologia Współczesna NR 3/1996 Obraz kliniczny zmian i leczenie pacjentki z rozpoznaniem nadżerkowej postaci liszaja Wilsona Clinical picture of changes and treatment of a patient with diagnosed Wilson`s lichen, of erosion form   lek. stom. Katarzyna Charazińska-Carewicz, Zakład Chorób Błony...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/1996
  Stomatologia Współczesna NR 2/1996 Badania morfologii zębów dla potrzeb prawidłowego opracowania ubytków oraz lokalizacji ćwieków zębinowych Examination of teeth morphology with respect to methodology of reconstruction and proper settlement of dentin pins dr n. med. Danuta Modelska, adiunkt w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/1996
  Stomatologia Współczesna NR 1/1996 Zastosowanie materiałów kompozycyjnych i cementów szklano-jonomerowych w stomatologii wieku rozwojowego Composite materials and glass-ionomer cements in pedodontics dr hab. med. prof. AM Magdalena Wochna-Sobańska, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi dr n. med. Jacek Pypeć, adiunkt...
  więcej