2001

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2001
  Stomatologia Współczesna NR 6/2001 Współczesne koncepcje patogennych mechanizmów występowania nadwrażliwości zębiny. Część II: Leczenie nadwrażliwości zębiny Modern concepts on the pathogenic mechanisms of dentin hypersensitivity. Part II: Treatment of dentin hypersensitivity lek. stom. Marek Oloś, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2001
  Stomatologia Współczesna NR 5/2001 Współczesne koncepcje mechanizmów patogennych występowania nadwrażliwości zębiny. Część I: Epidemiologia, etiologia i diagnozowanie nadwrażliwości zębiny Modern conceptions on the pathogenic mechanisms of dentin hypersensitivity lek. stom. Marek Oloś, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2001
  Stomatologia Współczesna NR 4/2001 Zewnętrzna resorpcja przyszyjkowa występująca w przypadkach wybielania zębów leczonych endodontycznie External cervical resorption in association with bleaching of endodontically treated teeth dr n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi lek. stom. Magdalena...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2001
  Stomatologia Współczesna NR 3/2001 Obraz powierzchni szkliwa z naturalnym i sztucznym uszkodzeniem w zależności od wieku - badania laboratoryjne Age dependent changes of the enamel surface with natural and artificial lesions - laboratory studies dr n. med. Anna Surdacka, adiunkt...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2001
  Stomatologia Współczesna NR 2/2001 Trudne przypadki leczenia protetycznego wtórnych braków zębowych u pacjentów po rozszczepie wyrostka zębodołowego i podniebienia Difficult cases in the prosthetic restoration of missing teeth in patients with alveolar and palatal clefts dr n med. Sławomir Pąsiek,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2001
  Stomatologia Współczesna NR 1/2001 Laser biostymulacyjny i jego wykorzystanie w stomatologii zachowawczej; zasady bezpieczeństwa przy pracy laserem The biostimulating laser and its application in conservative dentistry; safety for rules working with the laser lek. stom. Agnieszka Majewska, asystent w Zakładzie...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/2001
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/2001 Pochodna substancji podstawowej szkliwa (Emdogain®) w leczeniu ubytków śródkostnych przyzębia Enamel matrix derivative (Emdogain®) in the treatment of intrabony periodontal defects   Lars Heijl (Malmö), G. Heden (Karlstad), G. Svärdström (Uppsala), A. Östgren (Falun)   Celem...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/2001
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/2001 Przegląd artykułów z tego numeru jest aktualnie niedostępny, przepraszamy.
  więcej