2003

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2003
  Stomatologia Współczesna NR 6/2003 Stan zdrowia jamy ustnej polskiej populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w latach 1998-2002 Oral health of the adult Polish population aged 35-44 years old in 1998-2002 dr n. med. Ewa Iwanicka-Frankowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2003
  Stomatologia Współczesna NR 5/2003 Stan zdrowia jamy ustnej polskiej populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w latach 1998-2002 Oral health of the adult Polish population aged 35-44 years old in 1998-2002 dr n. med. Ewa Iwanicka-Frankowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2003
  Stomatologia Współczesna NR 4/2003 Świadomość i zachowania zdrowotne matek małych dzieci w Polsce z początkiem nowego tysiąclecia Oral health knowledge and attitudes of mothers of small children in Poland at the beginning of the new century prof. dr hab. Maria...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2003
  Stomatologia Współczesna NR 3/2003 Test elektryczny miazgi zębów: metody i ograniczenia - przegląd piśmiennictwa Electric pulp testing: methods and limitations - a literature review dr n. med. Krzysztof Woźniak, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2003
  Stomatologia Współczesna NR 2/2003 Aktywność leucyloaminopeptydazy w ślinie a podatność na próchnicę zęba Salivary leucine aminopeptidase and dental caries dr n. med. Elżbieta Sołtan, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wroclawiu prof. dr hab. Urszula...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2003
  Stomatologia Współczesna NR 1/2003 Leczenie endodontyczne pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi Root canal therapy in medically compromised patients lek. stom. Dariusz Borczyk, doktorant w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi lek. stom. Ewa Malenta-Markiewicz, starszy wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/2003
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/2003 Adaptacja brzeżna wypełnień wykonanych metodą kanapki konwencjonalnej oraz uproszczonej z zastosowaniem glassionomerowego systemu łączącego Fuji Bond LC (GC) - badania laboratoryjne Marginal adaptation of the restorations made with the corventional sandwich technique and simplified sandwich technique...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/2003
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/2003 Skuteczność wybielania zębów preparatem llluminé 15% - badania in vitro The in vitro assessment of llluminé 15% tooth bleaching gel by use of spectrophotometer lek. stom. Konrad Małkiewicz, studia doktoranckie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie. Opiekun...
  więcej