2020

 • Stomatologia Współczesna nr 5-6/2020
  Stomatologia Współczesna nr 5-6, 2020 Badanie metalograficzne oraz analiza składu chemicznego po powtórnych przetopach dentystycznego stopu chromowo-kobaltowego Igor Wojciechowski, Mariusz Pryliński Ocena poziomu lęku związanego z pandemią SARS-CoV-2 wśród polskich studentów stomatologii i lekarzy stażystów Magdalena Papuga, Marcelina Koteluk, Katarzyna...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2020
  Stomatologia Współczesna nr 4, 2020 Stres towarzyszący studentom podczas leczenia stomatologicznego pacjentów pediatrycznych Karolina Gerreth, Katarzyna Miądowicz-Owczarzak, Maria Borysewicz-Lewicka Zachowawcze podejście do odbudowy zębów trzonowych leczonych endodontycznie - opis przypadku Anna Gietka, Justyna Grudziąż-Sękowska, Piotr Rożniatowski Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2-3/2020
  Stomatologia Współczesna nr 2-3, 2020 7 Badanie poziomu bólu oraz komfortu pacjentów poddawanych znieczuleniu z wykorzystaniem systemu TheWand™ Marcelina Koteluk, Magdalena Papuga, Barbara Krzywiecka, Tomasz Staniowski, Urszula Kaczmarek 13 Alkohol i palenie papierosów jako zachowania antyzdrowotne wśród studentów stomatologii Karolina...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2020
  Stomatologia Współczesna nr 1, 2020 8 Krystalizacja śliny i łez w zespole Sjögrena – badania własne Ewelina Szyszkowska-Kniaź, Joanna Wysokińska-Miszczuk, Grażyna Ginalska, Tomasz Piersiak, Leszek Borkowski Z Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie dr n. med. Ewelina Szyszkowska-Kniaź prof....
  więcej