Stomatologia Współczesna nr 5-6/2020

Stomatologia Współczesna

nr 5-6, 2020

Badanie metalograficzne oraz analiza składu chemicznego po powtórnych przetopach dentystycznego stopu chromowo-kobaltowego
Igor Wojciechowski, Mariusz Pryliński

Ocena poziomu lęku związanego z pandemią SARS-CoV-2 wśród polskich studentów stomatologii i lekarzy stażystów
Magdalena Papuga, Marcelina Koteluk, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, Tomasz Staniowski

Stomatologiczne zabiegi higieniczne realizowane u dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących a stan higieny jamy ustnej
Marzena Bielas, Bartosz Liweń, Maria Borysewicz-Lewicka, Karolina Gerreth

Szczepienia przeciwko COVID-19 – fakty i mity
Agnieszka Baumann, Justyna Grudziąż-Sękowska

Specyfika rehabilitacji protetycznej pacjentów z cechami zespołu Kelly’ego – przegląd piśmiennictwa
Magdalena Potoczny-Skrzyńska

Terapia fotodynamiczna – założenia teoretyczne. Czym jest, jak działa?
Marcin Siemiątkowski

Od długich włókien do nanowłókien: ewolucja stosowania włókien w stomatologii
Rozmowa z prof. Pekka Vallittu, Finlandia New Generation Short Fibre-Reinforced Composite Restorations of the Posterior Dentition
Márk Fráter DMD, András Forster DMD

Regulamin ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”