2015

 • Stomatologia Współczesna nr 6/2015
  Stomatologia Współczesna NR 6/2015   Edukacja stomatologiczna w szkołach rodzenia w ramach ogólnopolskich projektów zdrowotnych Dental education in antenatal classes as part of nationwide health project Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2015
  Stomatologia Współczesna NR 5/2015   Nowotwory – stan wiedzy wśród studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Neoplasms – the state of knowledge among medical and dentistry students Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – Katedry...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/2015
  Stomatologia Współczesna NR 4/2015   Evaluation of individual biocompatibility of osteoplastic materials used in periodontal surgery: novel approach of ex vivo biotesting of fibroblast-like cells of gums bioptate of patients Ocena biozgodności osobniczej na materiały osteoplastyczne stosowane w chirurgii przyzębia:...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2015
  Stomatologia Współczesna NR 3/2015   Socjomedyczne badanie uwarunkowań występowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia Socio-medical study of occurrence circumstances the non-carious cervical lesions Z Katedry Stomatologii Zachowawczej – Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Ewa Rusyan – adiunkt, lek....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2015
  Stomatologia Współczesna NR 2/2015   Ocena nawyków higienicznych i właściwości śliny u studentów w aspekcie erozji zębów Evaluation of oral hygiene habits and properties of saliva among students in terms of dental erosion Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2015
  Stomatologia Współczesna NR 1/2015   Czynniki warunkujące zdrowie jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym Determinants of oral health in preschool children Z Katedry Stomatologii Zachowawczej – Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Joanna Rudnicka, lek. dent. Karolina...
  więcej