1999

 • Stomatologia Współczesna nr 6/1999
  Stomatologia Współczesna NR 6/1999 Z jakimi osiągnięciami w dziedzinie periodontologii wchodzimy w nowe tysiąclecie? Cz. I With what achievements in periodontology are we entering the new millennium? Part I dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/1999
  Stomatologia Współczesna NR 5/1999 Laser biostymulacyjny i jego wykorzystanie w stomatologii zachowawczej; zasady bezpieczeństwa przy pracy laserem The biostimulating laser and its application in conservative dentistry; safety for rules working with the laser lek. stom. Agnieszka Majewska, asystent w Zakładzie...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4/1999
  Stomatologia Współczesna NR 4/1999 Zastosowanie uzupełnień protetycznych stałych u pacjentów z rozszczepem wyrostka zębodołowego i podniebienia Prosthodontic fixed appliances in patients with missing teeth after alveolar and palatal clefts dr n. med. Sławomir Pasiek, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/1999
  Stomatologia Współczesna NR 3/1999 Ocena stanu uzębienia stałego dzieci wiejskich w wieku 7, 10, 12 i 14 lat z okolic Tarnowa An evaluation of the permanent dentition in 7, 10, 12 and 14 year-old children living in villages from the...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/1999
  Stomatologia Współczesna NR 2/1999 Analiza korelacji wskaźników Gl, PI(QH) i PUWp na analogicznych powierzchniach sześciu zębów stałych A correlation analysis of the Gl, Pl (Q H) and DMFs indices on analogous surfaces of six permanent teeth dr n. med. Katarzyna...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/1999
  Stomatologia Współczesna NR 1/1999 Znieczulenia miejscowe w stomatologii Local anaesthesia in dentistry dr n. med. Sławomir Pąsiek, Zakład Protetyki IS AM w Łodzi dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki IS AM w Łodzi Słowa kluczowe: znieczulenie miejscowe, neuron,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 2/1999
  Stomatologia Współczesna Suplement 2/1999 Ergonomia pracy zespołów stomatologicznych. Techniki zespołowe pracy w stomatologii ogólnej Ergonomics in the dental team. Techniques of team work in general dentistry lek. stom. Mariola Iwanowska-Sosnowska, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn lek. stom. Marta Bogdan, Centrum Stomatologii...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna Suplement 1/1999
  Stomatologia Współczesna Suplement 1/1999 Zasady postępowania stomatologicznego z pacjentem ze zwiększonym ryzykiem Dental management of the high-risk patient lek. med. Robert Houba, Klinika Stomatologiczna Szpitala Klinicznego w Pilźnie lek. med. Jiri Zemen, Klinika Stomatologiczna Szpitala Klinicznego w Pilźnie O leczeniu...
  więcej