sierpień 2019

 • Stomatologia Współczesna nr 3-4/2018
  Stomatologia Współczesna NR 3-4/2018     Clinical efficacy of autologous bone grafts and xenogenous bone materials in patients with the jaw bone defects Kliniczna skuteczność autologicznych przeszczepów kości oraz ksenogennych materiałów u pacjentów z defektami kości szczękowych From Centre of...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2018
  Stomatologia Współczesna NR 2/2018     Evaluation of the prognostic significance of G894T polymorphism of eNOS gene, G308A of TNF-α gene and I/D of ACE gene in young people (18-25 years) in the onset of periodontal disease Ocena znaczenia rokowniczego...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2018
  Stomatologia Współczesna NR 1/2018     Starcie erozyjne zębów u niepełnosprawnych dzieci  Erosive tooth wear in disabled children  Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Anna Pantelewicz – doktorant, lek. dent. Aneta Witt-Porczyk, lek. dent. Anna Dąbrowska-Gontarczyk Słowa...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 6/2017
  Stomatologia Współczesna NR 6/2017     Porównanie wiedzy prozdrowotnej rodziców dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek i dzieci zdrowych, mającej wpływ na stan zdrowia jamy ustnej  Comparison of pro-health knowledge of parents of children with chronic kidney disease and healthy...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 4-5/2017
  Stomatologia Współczesna NR 4-5/2017     Clinical efficacy of autologous bone grafts and xenogenous bone materials in patients with the jaw bone defects Kliniczna skuteczność autologicznych przeszczepów kości oraz ksenogennych materiałów u pacjentów z defektami kości szczękowych From Centre of...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 3/2017
  Stomatologia Współczesna NR 3/2017     Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne w zakresie zdrowia jamy ustnej osób 15-letnich z województwa mazowieckiego Factors influencing oral health related behavior of 15-year-old youth in Mazovia Province Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek....
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 2/2017
  Stomatologia Współczesna NR 2/2017     Uwalnianie jonów fluorkowych z kompozytu typu bulk fill do różnych środowisk w warunkach in vitro Fluoride release from bulk fill resin composite to different environments – in vitro study Z Katedry i Zakładu Stomatologii...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 1/2017
  Stomatologia Współczesna NR 1/2017     Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego Periodontal status of patients after acute myocardial infarction Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Magdalena Sulewska,...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 6/2016
  Stomatologia Współczesna NR 6/2016     The frequency of morphological changes in periodontal tissues and their correlation dependences in patients with generalized periodontitis under combined surgical treatment Częstość zmian morfologicznych w tkankach przyzębia i ich korelacyjne zależności u pacjentów z...
  więcej
 • Stomatologia Współczesna nr 5/2016
  Stomatologia Współczesna NR 5/2016     Effect of non-surgical treatment of periodontitis on CRP and fibrinogen levels in patients with coronary artery disease Wpływ leczenia niechirurgicznego choroby przyzębia na poziomy CRP i fibrynogenu u pacjentów z chorobą wieńcową From Department...
  więcej