Stomatologia Współczesna Suplement 2/2002

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2002

10 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów

Zbigniew Klimek, Prezes Zarządu SPLS 1992 – 2002

Przekształcenia systemowe 1989 roku przyniosły istotną zmianę w sposobie wykonywania zawodu lekarza stomatologa. Ustawa o Izbach Lekarskich zdjęła z nas obowiązek pracy w społecznej służbie zdrowia. Część lekarzy skorzystała z tej okazji i przeszła wyłącznie „na swoje”. (…) Środowisko przyjęło powstanie Stowarzyszenia raczej chłodno i z … przymrużeniem oka. Niektórzy nie rozumieli naszych intencji. Nie chcieli przyjąć do wiadomości, że nie stanowimy dla nikogo konkurencji, nie uzurpujemy sobie żadnych nienależnych praw i nie będziemy wkraczać w kompetencje zastrzeżone dla innych organizacji i instytucji.

„Wejdź z nami na szczyt”

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów z dr. Zbigniewem Klimkiem prezesem Stowarzyszenia rozmawia red. Juliusz Minakowski

Wykorzystanie pełnej ceramiki w leczeniu estetycznym, prezentacja przypadków własnych

lek. stom Danuta Borczyk

Już od wielu lat na rynku stomatologicznym są obecne ceramiki do wykonywania uzupełnień bezmetalowych. Liczba tego typu uzupełnień protetycznych (licówek, koron, wkładów, nakładów) ciągle wzrasta ze względu na bardzo dobre efekty estetyczne (fot. 1) oraz na zadowalającą, udokumentowaną trwałość. Jakość pracy, jaką zapewniają nowocześnie wyposażone laboratoria, jest coraz wyższa. Artykuł przedstawia przykłady zastosowania uzupełnień z czystej ceramiki z zaznaczeniem różnic pomiędzy nimi a ceramiką na metalu.


Galwanotechnika

Ewa Oksińska, Jacek Oksiński, Pracownia Protetyki Stomatologicznej TECHDENT w Warszawie

Współczesna stomatologia dąży do uzyskania uzupełnień protetycznych jak najbardziej estetycznych i biokompatybilnych z naturalnymi tkankami. Wybór materiałów i technik wykonania protez jest ogromny. Różnorodność stopów metali wykorzystywanych w protetyce stometologicznej sprawia, że podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego materiału jest często problematyczne. Dążąc do wykonania precyzyjnego uzupełnienia protetycznego, niezmiennie od lat wybieramy złoto jako materiał najbardziej biokompatybilny, wykazujący działanie oligodynamiczne, odporny na korozję oraz łatwy w opracowaniu. Do tej pory nie było możliwe wykorzystanie czystego złota ze względu na trudności związane z jego pozyskiwaniem dla celów medycznych.

Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej – wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy (część I)

lek. stom. Jerzy Perendyk, spec. II stom. wieku rozwojowego,dr n. med. Agnieszka Laskus-Perendyk, spec. II periodontologii, lek. med. Grzegorz Witer, spec. II anestezjologii – Autorzy są pracownikami Prywatnej Kliniki Stomatologicznej TRIO-DENT w Warszawie

W pracy przedstawiono zasady kwalifikacji pacjentów do wykonywania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym oraz niezbędne wymagania sprzętowe i lokalowe, aby można było prowadzić te zabiegi w warunkach prywatnej praktyki ambulatoryjnej.

Miris – nowe spojrzenie na estetykę wypełnień – wstępne obserwacje kliniczne

lek. stom. Magdalena Stupka, Prywatna Specjalistyczna Klinika Stomatologiczna w Krakowie

W artykule przedstawiono charakterystykę nowego fluorescencyjnego Miris firmy Coltene/Whaledent Inc., własne obserwacje oraz wybrane przypadki kliniczne.


Ocena kliniczna kompomeru Dyract AP jako materiału wypełniającego do ubytków klasy V

lek. stom. Agnieszka Pacyk

Przedstawione badanie stanowi opis klinicznej oceny materiału kompomerowego Dyract AP oraz systemu wiążącego uwalniającego jony fluoru o nazwie Prime&Bond2.1. Wykonano 64 wypełnienia w okolicy przyszyjkowej zębów stałych u 37 pacjentów. Po trzech latach dokonano oceny stanu 48 wypełnień (70%). Trzyletnia ocena wykazała bardzo dobrą kliniczną akceptację we wszystkich branych pod uwagę aspektach.
Uzyskane wyniki potwierdziły słuszność stosowania kompomeru Dyract AP, jako efektywnego materiału wypełniającego do nieretencyjnych ubytków klasy V pochodzenia niepróchnicowego w zębach stałych. Dane mogą być także wykorzystane do potwierdzenia właściwości systemu wiążącego Prime&Bond 2.1 i jego pochodnych, stosowanych wraz z kompomerem w technice pomijającej etap wytrawiania zębów.


Rekonstrukcja łęków dziąsłowych tkanką łączną podczas uwalniania implantu

dr n. med. Hubert Kubica, praktyka prywatna, Biała Podlaska

Utrata uzębienia powoduje zaniki wyrostka zębodołowego, które w wielu przypadkach utrudniają kosmetyczną odbudowę braków uzębienia uzupełnieniami stałymi opartymi na implantach. W przypadku dużych zaników odbudowa tkanek twardych i miękkich nie zawsze gwarantuje pożądany efekt kosmetyczny.