Stomatologia Współczesna nr 2/2022

Stomatologia Współczesna

nr 2, 2022

TREŚĆ

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z niedosłuchem
Anita Śmiech, Joanna Szczepańska

JAKOŚĆ ŻYCIA
Ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi
Joanna Karaś-Dąbrowska

PRACE KAZUISTYCZNE
ORTODONCJA
Reinkluzja trzonowców mlecznych u pacjentów leczonych ortodontycznie – opis przypadków
Ewa Reczek

PERIODONTOLOGIA
Leczenie mnogich recesji dziąsłowych z zastosowaniem zmodyfi kowanej techniki tunelowej z
przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej i kwasu hialuronowego – opis przypadku

PRACE PRZEGLĄDOWE
ENDODONCJA
Zastosowanie laserów diodowych do dezynfekcji kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa
Błażej Podolak, Małgorzata Światłowska-Bajzert

PERIODONTOLOGIA
Wpływ chorób ogólnoustrojowych na stan tkanek przyzębia
Magdalena Jaszczak-Małkowska, Ewa Grabowska, Renata Górska

ETYKA LEKARSKA
Etyka lekarska w epoce wieków średnich – obszar europejski
Adam Skowron

INFORMACJE ZAWODOWE
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
CAD-CAM single tooth lithium-disilicate restoration through combined endodontic,
surgical and prosthetic therapies
Matteo Basso, Maria Giulia Pulcini, Carlo Vitelli, Arturo Dian, Katherine Radaelli, Clotilde Austoni

Regulamin ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”