Stomatologia Współczesna nr 1/2019

Stomatologia Współczesna

nr 1/2019

8 Porównanie intensywności erozji zębów i uwarunkowania ich występowania oraz stanu zdrowia jamy ustnej u dorosłych z rejonów Dolnego Śląska i Göppingen

Urszula Kaczmarek, Kamilla Aftahi

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Katedry i Zakładu

Z praktyki prywatnej ZahnHaus w Göppingen lek. dent. Kamilla Aftahi

15 Edukacja stomatologiczna w ośrodkach opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Karolina Gerreth, Ewa Nitschke, Renata Śniatała, Anna Zalewska, Maria Borysewicz-Lewicka

Z Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Karolina Gerreth – adiunkt, Kierownik Zakładu

lek. dent. Ewa Nitschke – asystent Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Renata Śniatała – starszy wykładowca

prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry i Kliniki
Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Zalewska Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

22 Wpływ położenia dolnych zębów mądrości na powstawanie próchnicy na dystalnej powierzchni drugich zębów trzonowych żuchwy – na podstawie badań pantomograficznych

Anna Pogorzelska, Piotr A. Regulski,
Joanna Gromak-Zaremba, Agnieszka Mielczarek,
Kazimierz T. Szopiński

Z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

lek. stom. Anna Pogorzelska – asystent

dr n. med. Piotr A. Regulski – asystent
lek. dent. Joanna Gromak-Zaremba – asystent

prof. dr hab. n. med. Kazimierz T. Szopiński – kierownik Zakładu

Z Katedry Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Katedry

29 Krótkoterminowe wyniki leczenia endodontycznego z wypełnieniem kanałów korzeniowych z wykorzystaniem wypełniacza bioceramicznego

Michał Norbert Kubiszyn, Mateusz Celej,
Justyna Klempka, Agnieszka Wójtowicz,
Mateusz Baranowski, Kinga Eleonora Kądziołka,
Joanna Wysokińska-Miszczuk

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
lek. dent. Michał Norbert Kubiszyn
lek. dent. Justyna Klempka
lek. dent. Agnieszka Wójtowicz
lek. dent. Mateusz Baranowski
prof. dr hab n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

Z praktyki prywatnej lek. dent. Mateusz Celej

Z Katedry i Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
lek. Kinga Eleonora Kądziołka

36 Ocena istotności prognostycznej zawartości w płynie jamy ustnej profili azotynu i cytokiny (TNF-?) w rozwoju chorób tkanek przyzębia u młodych osób (18-25-letnich)

Galyna F. Biloklytska, Kostiantyn O. Gorgol

From Institute of Dentistry of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in Kiev
prof. Galyna Fedorivna Biloklytska – MD, Dr. Sc., head of the Department of Therapeutic Dentistry

Kostiantyn Olegovich Gorgol – graduate student of the Department of Therapeutic Dentistry

42 Leczenie zewnętrznej resorpcji zapalnej wierzchołka korzenia (open apex) z wykorzystaniem preparatu MTA – opis przypadków

Tomasz Staniowski, Urszula Kaczmarek

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Tomasz Staniowski
prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

47 Krótkie implanty – porównanie protokołów chirurgicznych i cech charakterystycznych dwóch systemów implantologicznych w leczeniu braków skrzydłowych atroficznej żuchwy

Michał Norbert Kubiszyn, Paweł Aleksandrowicz,
Justyna Klempka, Krzysztof Kędzierski,
Mateusz Baranowski, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
lek. dent. Michał Norbert Kubiszyn
dr n. med. Paweł Aleksandrowicz
lek. dent. Justyna Klempka
lek. dent. Krzysztof Kędzierski
lek. dent. Mateusz Baranowski
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

54 Liszaj płaski – opis przypadku
Sebastian Wojtasiak, Bartłomiej Górski

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
lek. dent. Sebastian Wojtasiak – rezydent
dr n. med. Bartłomiej Górski
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

60 Agresywne zapalenie przyzębia – przegląd piśmiennictwa
Mateusz Baranowski, Agnieszka Wójtowicz,
Joanna Wysokińska-Miszczuk

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
lek. dent. Mateusz Baranowski – doktorant
lek. dent. Agnieszka Wójtowicz – asystent
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

66 Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii
Przemysław Żmuda, Sylwia Żmuda

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek w Warszawie
lek. dent. Przemysław Żmuda
lek. dent. Sylwia Żmuda
Kierownik Poradni: lek. dent. Włodzimierz Rudnicki

71 Choroba próchnicowa zębów u dzieci i młodzieży w województwie lubuskim na podstawie badań prowadzonych w ramach „Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej”

Karolina Gerreth, Sylwia Wróblewska, Piotr Gerreth,
Maria Borysewicz-Lewicka

Z Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. n. med. Karolina Gerreth – adiunkt, kierownik Zakładu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

Z praktyki prywatnej
lek. dent. Sylwia Wróblewska
lek. dent. Piotr Gerreth

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry i Kliniki

75 Jak uzyskać przewidywalny wygląd estetyczny odbudowy
Ali Salehi

Dr Ali Salehi ukończył studia stomatologiczne i uzyskał tytuł lekarza dentysty w 2007 roku na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Strasburgu (Francja).

80 Sukces OIL w Warszawie

82 Międzynarodowa konferencja naukowa „Holistyczny wymiar patologii jamy ustnej”

84 Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne