Stomatologia Współczesna nr 4/2019

Stomatologia Współczesna

nr 4, 2019

8 Wybrane parametry stresu oksydacyjnego w śliniankach podżuchwowych i przyusznych dojrzałych szczurów poddanych działaniu koncentratu białek serwatkowych i metronidazolu

Iwona Wilińska, Małgorzata Knaś,
Anna Skurska, Halina Car

Z praktyki prywatnej
lek. dent. Iwona Wilińska
Z Zakładu Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
dr hab. n. med. prof. PWSIiP Małgorzata Knaś
Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
dr n. med. Anna Skurska
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
Z Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. dr hab. Halina Car – kierownik Zakładu

15 Nawyki dietetyczne oraz problemy w czynnościach dnia codziennego u uczniów niedowidzących i niewidomych

Karolina Gerreth, Bartosz Liweń,
Maria Borysewicz-Lewicka

Z Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. n. med. Karolina Gerreth – adiunkt, kierownik Zakładu
Z praktyki prywatnej
dr n. med. Bartosz Liweń
Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry i Kliniki

21 Sposoby na poprawę organizacji leczenia stomatologicznego i stosowania środków zapobiegawczych wśród osób w podeszłym i starszym wieku

Galina Biloklytska, Ella Pavlenko,
Oksana Kopchak, Maryna Novikova,
Natalia Marchenko

From Department of Therapeutic Dentistry, Institute of Dentistry P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in Kyiv, Ukraine
Galina Biloklytska – MD, PhD, associate professor, the head of Department and Institute
Ella Pavlenko – PhD, assistant
From Department of Therapeutic Dentistry Kyiv Medical University in Kyiv, Ukraine
Oksana Kopchak – MD, PhD, associate professor
Natalia Marchenko – PhD, associate professor
From Department of General Dentistry Odessa National Medical University in Odessa, Ukraine
Maryna Novikova – PhD, associate professor

25 Porównanie skuteczności wypełnienia kanałów bocznych trzema metodami w bloczkach endodontycznych

Sara Krell, Karolina Osypko,
Paulina Owczarczyk, Tomasz Staniowski,
Urszula Kaczmarek

Ze Studenckiego Koła Naukowego Endodontycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Sara Krell
Karolina Osypko
Paulina Owczarczyk
Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Tomasz Staniowski
prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

31 Obraz powikłań neurologicznych towarzyszących urazom części twarzowej czaszki

Mateusz Celej, Dominika Zawadka,
Barbara Biernacka, Aldona Chloupek,
Grzegorz Zieliński

Z Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
lek. dent. Mateusz Celej
lek. dent. Dominika Zawadka
lek./lek. dent. Barbara Biernacka
dr n. med. Aldona Chloupek – kierownik Oddziału
Z Kliniki Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
płk dr hab. n. med. prof. nadzw. WIM Grzegorz Zieliński

38 Skuteczne podejście do odbudowy zniszczonych siekaczy

Florian Klumpp

dr n. med. Florian Klumpp
Ukończył studia na Wydziale StomatologiiEberhard Karls Universität w Tübingen (Niemcy)

43 Jubileusz Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny

Wiesław Krajewski