Stomatologia Współczesna nr 3/2019

Stomatologia Współczesna

nr 3, 2019

8 Leczenie endodontyczne trójkanałowego drugiego stałego zęba przedtrzonowego szczęki – opis przypadku

Ilona Mariańska

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
lek. dent. Ilona Mariańska
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

12 Wczesna diagnostyka przednowotworowa zmian błony śluzowej jamy ustnej za pomocą detektora VELscope VX

Joanna Wysokińska-Miszczuk, Ewa Minor-Ptaszyńska

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu
Z praktyki prywatnej
lek. dent. Ewa Minor-Ptaszyńska

17 Zastosowanie nowego uszczelniacza bioceramicznego na bazie krzemianu wapnia w leczeniu kanałowym

Magdalena Umiastowska

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek
lek. dent. Magdalena Umiastowska
Kierownik Poradni: lek. dent. Włodzimierz Rudnicki

23 Rola biomarkerów w rozpoznawaniu zapalenia dziąseł wywołanego płytką

Ewa Grabowska

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej
i Przyzębia Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. Ewa Grabowska
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med.
Renata Górska

31 Uczestnicy powstania warszawskiego związani ze stomatologią. Uzupełnienie

Jan Trykowski

Z redakcji „Stomatologii Współczesnej”
prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski
– redaktor naczelny, emerytowany
lekarz dentysta

35 Estetyczne i biomimetyczne podejście wykorzystujące hybrydę szklaną w uzupełnieniach bezpośrednich

Zeynep Bilge Kütük

Prof. Zeynep Bilge Kütük w 2007 r. ukończyła Uniwersytet Dentystyczny w Hacettepe
w Turcji, a następnie w 2009 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Oddziale Stomatologii
Odtwórczej tej samej uczelni.

45 IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

62 Nowy pełnoceramiczny system
Małgorzata Osypiuk

63 V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – Serock 2019
M.M