Stomatologia Współczesna nr 2/2019

Stomatologia Współczesna

nr 2, 2019

8 Subiektywna i kliniczna ocena stanu higieny jamy ustnej u pacjentów leczonych periodontologicznie

Iwona Olszewska-Czyż, Beata Barankiewicz,
Zuzanna Oruba, Maria Chomyszyn-Gajewska

Z Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie
dr n. med. Iwona Olszewska-Czyż – adiunkt
dr n. med. Zuzanna Oruba – asystent
prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska – kierownik
Z praktyki prywatnej
lek. dent. Beata Barankiewicz

14 Kompleksowe powtórne leczenie endoprotetyczne – opis przypadku
Honorata Kocowska, Małgorzata Rostańska-Skorupa, Elżbieta Sołtan

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
lek. dent. Honorata Kocowska – rezydent
lek. stom. Małgorzata Rostańska-Skorupa – wykładowca
dr n. med. Elżbieta Sołtan – adiunkt
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

19 Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym za pomocą endokorony – opis przypadku

Magdalena Chwoińska-Drożdżal, Michał Biały

Z prywatnej praktyki we Wrocławiu
lek. dent. Magdalena Chwoińska-Drożdżal
lek. dent. Michał Biały

24 Zastosowanie diaminofluorku srebra (SDF) w zapobieganiu i leczeniu próchnicy zębów

Tomasz Gajewski, Agnieszka Mielczarek,
Anna Kwiatkowska, Aleksandra Łyżwińska

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
lek. dent. Tomasz Gajewski
dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek– kierownik Zakładu
lek. dent. Anna Kwiatkowska
lek. dent. Aleksandra Łyżwińska

29 Parametry kliniczne i biologiczne wykorzystywane do oceny i klasyfikacji zapalenia dziąseł wywołanego płytką nazębną

Ewa Grabowska

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. Ewa Grabowska
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

36 Wpływ czynników zębopochodnych na występowanie i rozwój zapalenia przyzębia

Magdalena Jaszczak-Małkowska

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
lek. stom. Magdalena Jaszczak-Małkowska
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

40 Historyczne spojrzenie na implantologię z dzisiejszej perspektywy – na podstawie literatury i przypadków własnych

Ryszard Łobodziński, Małgorzata Kiernicka,
Joanna Wysokińska-Miszczuk

Z firmy Biolux w Lublinie
mgr inż. Ryszard Łobodziński, MBA – prezes Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr n. med. Małgorzata Kiernicka – adiunkt
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu

49 Cementowanie uzupełnienia estetycznego z wykorzystaniem cementu światłoutwardzalnego G-CEM Veneer

Jacopo Mattiuss

Dr Jacopo Mattiuss w 2013 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Stomatologii i Protetyki Stomatologicznej na Uniwersytecie w Genui.

54 KRAKDENT 2019 – ponad rekordy
M.M.

58 V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

60 Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne