Stomatologia Współczesna nr 3/2021

Stomatologia Współczesna

nr 3, 2021

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
PERIODONTOLOGIA
Stan dziąseł i nawyki higieniczne nastoletnich pacjentek z zespołem policystycznych jajników
w zależności od występowania nadmiernej masy ciała
Natalia Wendland, Justyna Opydo-Szymaczek, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier

PRACE KAZUISTYCZNE
PROFILAKTYKA
Objawy krzywicy hipofosfatemicznej w obrębie jamy ustnej oraz stomatologiczne postępowanie
profi laktyczno-lecznicze – na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz opisu przypadku
Dominika Forszt, Dagmara Wojdyga, Jan Rzątowski, Karolina Gerreth

PERIODONTOLOGIA
Liszaj płaski – stan higieny jamy ustnej a leczenie zmian na błonie śluzowej
Emilia Milczarek, Renata Górska, Katarzyna Woźniak

PRACE PRZEGLĄDOWE
ZWYCZAJE
Rytualne usuwanie zębów
Tamara Pawlaczyk-Kamieńska, Katarzyna Miądowicz-Owczarzak

PROBLEMY ZDROWOTNE
Wypalenie zawodowe wśród stomatologów – przegląd piśmiennictwa
Jacek J. Pruszyński, Jacek Putz

INFORMACJE ZAWODOWE
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Class IV restoration with direct composite resin: A case study utilising the layering-stratifi cation
technique with the G-aenial A’CHORD composite system
Anthony Mak, Andrew Chio

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Indirect Hybrid Nano-Ceramic Adhesive Restorations in the Posterior Region
A case report using the new CERASMART270
Pierre Dimitrov, Assen Marinov, Boyanka Vladimirova

Regulamin ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”